2023 m. spalio mėn.  Jonavos rajono Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras organizavo rajoninį 1-4 klasių mokinių piešinių konkursą „Mano augintinis“, skirtą pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Į kūrybinę veiklą įsitraukė ir Justino Vareikio progimnazijos Mažųjų dailės studijos nariai. Šiandieną jau galime pasidžiaugti rezultatais ir pasveikinti laimėtojas:

Mėtą Zeltinytę,  2 klasių grupėje pelniusiai I vietą,

Liepą Šklenskaitę, 4 klasių grupėje pelniusiai I vietą.

Visi konkurso dalyviai ir mokytoja, paskatinusi mokinius dalyvauti konkurse, apdovanoti Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus padėkos raštais. Ačiū konkurso organizatoriams ir dalyviams.

Informaciją pateikė dailės mokytoja Inga Naujokienė

5b klasės mokiniai lapkričio 8 dieną lankėsi Jonavos rajono savivaldybėje. Justas Budriūnas, Jonavos r. savivaldybės administracijos teisės ir personalo skyriaus vedėjas, pravedė mums Tarybos posėdį. Mokiniai bandė spręsti opias rajono problemas, kėlė įvairias idėjas. Žaisminga forma pasinėrėme į Tarybos narių darbo kasdienybę. Justas Budriūnas penktokams padėjo suvokti, ką veikia Tarybos nariai. Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius šiltai bendravo su mokiniais, atsakė į įvairius klausimus . O penktokai domėjosi, kas mero darbe sunkiausia, kas džiugina, kuo būtų, jei nebūtų meras, kokie artimiausi planai. Manau, mokymasis kitoje aplinkoje ir Jonavos įtraukimas į ugdymo procesą buvo prasmingas.

Informaciją ir nuotraukas pateikė Loreta Kazlauskienė\

Lapkričio 9 d. Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė kartu su mokytojų švietimo skyriaus vedėja Loreta Bizokiene, organizavo respublikinę metodinę – praktinę švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų konferenciją „UTA keliu. Keičiame požiūrį į mokymą(si)“, į kurią atvyko dalyviai iš Jonavos savivaldybės ir visos Lietuvos ugdymo įstaigų. Susitikimo tikslas – drauge kuo sėkmingiau dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas, dėl kurių visi ieškome racionaliausių sprendimų  ir metodų, priimtiniausio kelio į rezultatą, mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimą. Progimnazijos direktorė, konferencijos moderatorė Olga Mediekšė,  sveikino visus susirinkusius mokyklų vadovus, pavaduotojus, mokytojus, pagalbos vaikui specialistus ir kitus švietimiečius pabrėždama, kad eiti reiktų ne vienam ir greitai siekiant tikslo, bet eiti lėčiau, ilgiau, kokybiškiau ir visiems kartu, tuomet bus rezultatas. Pristatė konferencijos svečius: Jonavos rajono savivaldybės vicemerę Birutę Gailienę, Seimo nario Eugenijaus Sabučio padėjėją Audronę Bagdonavičienę, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Violetą Kolesnikienę, Justino Vareikio progimnazijos kuratorę Niją Vareikienę.

Ugdymo ir mokymo srityje pokyčiai intensyvėja, o kylančių klausimų vis daugėja. Konferencija buvo suskirstyta į dvi dalis: metodinę ir praktinę, buvo pristatyti 9 pranešimai. Konferenciją pradėjo Evaldas Bakonis, NŠA Pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėjas, kuris pristatė pranešimą ,,Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę?“, Gražvydas Kazakevičius, ,,EDU Vilnius“ projektų vadovas, ,,Ugdymo turinio atnaujinimas: ar pavyks?“, Irma Kaminskienė, SMK Aukštosios mokyklos dėstytoja, ,,Žmogiškasis potencialas švietimo įstaigos perspektyvoje“, Aušra Kazlauskienė,  VU Šiaulių akademijos profesorė, ,,Kaip atrodo kompetencijomis grįsta pamoka: nuo uždavinio iki vertinimo“, Irma Kačinauskienė, Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos direktorė, ,,Kompetencijomis grįstas ugdymas mokykloje: kultūra, struktūros, procesai ir aplinkos“, Loreta Kazlauskienė, Justino Vareikio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė ,,Savivaldus mokymasis ir šiuolaikinė pamoka“, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos mokytojos: Jelena Misiūnienė, istorijos mokytoja metodininkė, Audra Kundrotė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, ,,Kūrybinė klasė. Pamokos ir patirtis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytojos: Audronė Pileckienė, istorijos mokytoja metodininkė, Kristina Švitrienė, istorijos vyresnioji mokytoja, ,,Rokadinio kelio istorija Lietuvos – Lenkijos pasienyje“, Edita Ruckienė, Justino Vareikio progimnazijos logopedė metodininkė, ,,Mokymas bendradarbiaujant įtraukiojoje klasėje“.

Dalyvių gausa, susidomėjimas, aktyvus įsitraukimas į forumą parodė, kad tokios konferencijos yra reikalingos ir svarbios. Mokytojų švietimo skyriaus vedėja Loreta Bizokienė užbaigė konferenciją kunigo A. Toliato žodžiais, kad sėkmė pasiekiama, kai bendradarbiaujame. Bendradarbiaukime ir vienas kitam padėkime.

                                                                                         Informaciją paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Leonora Postaukienė

Kiekvienais metais lapkričio 8 dieną minima Europos sveikos mitybos diena. Šią dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 8a klasės mokiniai kartu su technologijų mokytoją ir visuomenės sveikatos specialiste dalyvavo  renginyje  „Sveikos mitybos įpročiai“.  Renginio tikslas – skatinti jaunuolius maitintis sveikai. Renginio metu vyko praktiniai užsiėmimai „ Sveikos mitybos balansas“, jaunimo koordinatorės mokė  jaunuolius kaip  apsiskaičiuoti  kiek vandens reikia išgerti kiekvienam individuliai, taip pat,  kaip apskaičiuoti produkto/patiekalo kaloringumą bei cukraus kiekį. Psichologė akcentavo valgymo sutrikimų priežastis bei galimus pagalbos būdus. 

Renginio metu, kiekvienas dalyvis turėjo galimybę atlikti kūno sudėties analizės tyrimą. Tyrimas padeda įvertinti bendrą kūno sudėjimą bei stebėti savo kūno sudėties pokyčius. Asmeninių konsultacijų metu jaunuoliai galėjo išsitirti KMI ( kūno masės indeksą), kūno riebalų kiekį procentais, kūno raumenų kiekį procentais, rekomenduojamą dienos kalorijų normą.

Visuomenės sveikatos specialistė Julija Giršienė

Lapkričio 6-8 dienomis  3a, 3b, 3c klasių mokiniai lankėsi mokyklos bibliotekoje, kur bibliotekos darbuotoja Danguolė Žeglova supažindino mokinius su vokiečių rašytojais I. Zimmermann, H. G. Zimmermann  ir jų nuotykių romanu  vaikams „Šaunioji trijulė“. Turėjome puikią kūrybinę valandą savitai pajausti knygų personažus, susitapatinti su jais, išgyventi, tarsi patys  nejučia tapome kūrėjais, siūlančiais savo idėjas, ieškančiais kompromisų, bandančiais pateisinti mūsų veikėjų poelgius ir veiksmus.

Antroje pamokos dalyje  mokiniai buvo paskirstyti į  seklių komandas ir žaidė orientacinį žaidimą „Pėdsekys“. Dalyviai  buvo kviečiami  skaityti užduotis ir   susekti pagal nuorodas, kur paslėptos knygos. Parinkti tinkamą knygą – tai kūrybinio ir kritinio mąstymo bei pažinimo kompetencijos ugdymo metodais paremtas būdas skatinti vaikus puoselėti draugystę su biblioteka ir knyga.

Dėkojame Danguolei Žeglovai už originalias, įdomias  veiklas, kuriose mokiniai noriai dalyvauja.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Česlova Jakutavičienė

#Kultūrinisugdymas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą kartu su @Tūkstantmečio mokyklos