Jonavos Justino Vareikio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Loreta Kazlauskienė ir dorinio ugdymo (etikos) bei gyvenimo įgūdžių mokytoja Edita Pilvinienė nuo spalio 22 d. iki 28 d. dalyvavo Erasmus+ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto mokymuose „Tarpkultūrinis mokymasis ir kultūrinė įvairovė švietime“ (angl. Intercultural learning and Cultural diversity in the Education“). Mokymai vyko Bolonijoje, Italijoje.

Mokymų metu mokytojos gilino tarpkultūrinio ugdymo sampratos žinias. Praktinių veiklų metu atliko individualias bei grupines užduotis su kitais mokytojais iš Graikijos, Vokietijos, Latvijos ir Vengrijos. Dalyviai dalinosi turima patirtimi, ugdant mokinius iš kitų šalių, bei gilino žinias naujais pavyzdžiais. Mokymų klausytojai susipažino su Bolonijos miesto kultūra bei istorija.

Mokymų metu mokytojos Loreta ir Edita per patyriminį mokymąsi įgijo praktinių žinių kaip mažinti atskirtį tarp kultūrų, įtraukiant kiekvieną mokinį, empatiškai, tolerantiškai bei kūrybiškai organizuojant ugdymo procesą. Mokytojos praplėtė tarpkultūrines, socialines ir emocines bei komunikavimo kompetencijas.

Informaciją pateikė Loreta Kazlauskienė ir Edita Pilvinienė

Projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorių. Tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų programos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojai  vykdo programos Erasmus+ projektą „Šiuolaikiniai mokymosi metodai kiekvienam“, kurio vienas iš tikslų yra skirtas įgyti praktinių, klasėje reikalingų žinių kiekvieno mokinio mokymosi kliūčių įveikai bei stebėti kitų šalių ugdymo procesą, semtis patirties, dalintis savo gerąja patirtimi su užsienio šalių pedagogais.

Spalio 20-27 dienomis progimnazijos geografijos mokytojas Laurynas Gailius dalyvavo Erasmus+ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto kursuose „21 - ojo amžiaus mokymas ir mokymasis, naudojant STEAM technologijas praktikoje“ – („21st century learning and teaching with STEAM education practices“). Mokymai vyko Pafoso mieste, Kipre.

Vadovaujami lektorės Georgia Hadjicharalambous, susipažinome su skirtingomis STEAM technologijomis, kurias galima ir reikia pritaikyti šių dienų pamokose, jas naudoti ir skatinti jomis naudotis ir praktikuotis mūsų mokyklos mokinius. 

Bendraudamas su kolegomis diskutavome apie švietimo sistemas bei ugdymo proceso organizavimo ypatumus skirtingose šalyse, skirtingas švietimo sistemas, pamokų metodus.

Grįžau susipažinęs su Kipru, šalies kultūra, patobulinau tarpkultūrines ir komunikavimo, užsienio kalbomis, kompetencijas.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojas Laurynas Gailius 

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas pažiūris ar nuomonė yra tik autorių ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

Spalio 27 d.  6c klasės mokiniai dalyvavo edukacinės programos užsiėmime „Žaidžiame Draugoteką“, kuris vyko Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos Rimkų filiale.

Edukacijos metu mokiniai mokėsi atpažinti ir įvardinti knygų personažų socialines ir psichologines problemas, bendradarbiauti komandomis atsakant į įvairius knygų personažams iškilusius klausimus, kūrė pasakojimą apie knygų herojus.

Informaciją ir nuotraukas pateikė 6c klasės auklėtoja Jūratė Stankaitienė

Spalis - Disleksijos supratimo mėnuo. Mūsų progimnazija jungėsi į disleksijos supratimo kampaniją, kurią inicijavo „Dyslexia centras“. Kviesdami nebijoti raudonos spalvos, kuria dažniausiai taisomos rašymo klaidos, spalio 27 d. kvietėme visus rengtis raudonai - #Go Red for Dyslexia („Tapk raudonu dėl disleksijos“).