Spalio 11 d. 1a klasės mokiniai lankėsi Jonavos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Rimkų filiale. Vaikus pasitiko žinomas pasakų ir filmukų pesonažas Bitutė, kuri supažindino su erdvia ir modernia bibliotekos aplinka. Pirmokėliai išvydo ne tik gausybę lentynų su spalvingomis knygomis, bet atrado patrauklių poilsio kampelių, smalsiai apžiūrėjo gyvūnėlius, gyvenančius bibliotekoje. Ypač buvo sužavėti čiulbančiais paukšteliais – zebriniais amadinais. O, kad mažiesiems gyventojams būtų saugu, vaikai stengėsi elgtis kuo tyliau.

Patogiai įsitaisę sėdmaišiuose, mokiniai stebėjo ir aptarė senosios animacijos filmuką „Bitutė Zu Zu Zu“. Jie suprato ir įvardino, kad tik tikri draugai geba užjausti ir padėti nelaimėje.

Smagiausia išvykos  dalis buvo edukacinis užsiėmimas „Bitutė“, kurio metu pirmokėliai su bibliotekininkių pagalba pasigamino kūrybinį darbelį.

Nuoširdžiai dėkojame bibliotekininkėms Neringai Banienei ir Odetai Barkauskienei, svetingai priėmusioms mokinius ir parodžiusioms mažiesiems lankytojams, kad šalia mokyklos yra stebuklinga vieta, kur galima labai turiningai leisti laiką: skaityti knygas ir žurnalus, užsiimti kūrybiniais darbeliais, žaisti edukacinius žaidimus, naudotis kompiuteriais ir planšetėmis.

Informaciją pateikė mokytoja A. Vaitkuvienė

Atsiliepiant į pasaulinę iniciatyvą „Go Red for Dyslexia“, Lietuvos aklųjų bibliotekos ir Dyslexiacentras kvietimą, spalio 3-9 d. progimnazijos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Disleksijos pažinimo savaitė“. Šiomis dienomis mokyklos facebook paskyros viršelį pakeitė akcijos plakatas. Tokie patys plakatai papuošė ir progimnazijos erdves. Taip pažymėjome, kad esame disleksijai draugiška mokykla. Disleksiją (skaitymo sutrikimą) dažnai lydi disgrafija (rašymo sutrikimas). Todėl PUG ir 1-4 klasėse šią savaitę vyko pamokos be rašiklių, solidarizuojantis su tais, kuriems rašymas yra iššūkis. Pamokos vyko ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse – mokyklos bei miesto bibliotekoje, kompiuterių klasėje. Spalio 4 d. 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai rengėsi raudonai. Iniciatyvos pavadinimas „Go Red for Dyslexia“ verčiamas „Tapk raudonu dėl disleksijos“. Tad kvietėme nebijoti raudonos spalvos, kuria dažniausiai yra taisomos rašymo klaidos.  

#GoREDforDyslexiaLietuva2022

Informaciją ir nuotraukas pateikė logopedė E.Ruckienė ir specialioji pedagogė L.Zajankauskienė

Justino Vareikio progimnazija organizuoja projektinę-pilietinę iniciatyvą „Ūsuota laimė“, kurią pradėjo spalio 4 d. minėdama šv. Pranciškaus asyžiečio, gamtos ir gyvūnų globėjo, Pasaulinę gyvūnijos dieną.

2b, 5c klasių ir skautų būrelio 5-8 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje kitoje aplinkoje, t. y. šv. Mišiose Rimkų šv. Jono koplyčioje. Mokiniai išgirdo pasakojimą apie šv. Pranciškų, kas jis, kokius svarbius darbus nuveikė ir kodėl vadinamas gyvūnų ir gamtos globėju.

2a ir 2c klasėse vyko integruota dorinio ugdymo (tikybos) pamoka, kurią vedė klasių mokytojos su tikybos mokytoja I. Beinoriene. Mokiniai susipažino su šv. Pranciškaus asyžiečio  gyvenimo istorija, piešė savo mylimą gyvūną.

Informaciją parengė renginio organizatoriai

Spalio 3 dieną mokykloje sulaukėme Lietuvos moksleivių sąjungos Jonavos padalinio atstovų: Melitos Tauginaitės, Luko Zujevo ir Roko Šveikausko. Svečiai  progimnazijos 7–8 klasių mokiniams pristatė savo organizaciją, komandos darbo principus bei veiklas. Jaunuoliai pasidalino mintimis apie savanorystę ir jos naudą, pristatydami ją kaip svarbią, išankstinius nusistatymus paneigiančią, šių dienų jaunam žmogui naudingą veiklą. Gimnazistai noriai pasidalino savo patirtimi, idėjomis bei pakvietė mūsų mokyklos mokinius prisijungti prie Lietuvos moksleivių sąjungos Jonavos padalinio veiklos, kuriai rūpi, kuo gyvena mūsų miesto ir rajono moksleiviai.

Informaciją pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė
Nuotraukos: Luko Zujevo

Rugsėjo 28 d. Kaune vyko konferencija „Keičiasi Bendrojo ugdymo programos. Kaip sukurti motyvuojančią aplinką pokyčių metu ir kodėl svarbi lyderystė?“, kurią ugdymo įstaigų vadovams organizavo leidykla „Šviesa“. Lektoriai pristatė temas, kurias vienija Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo klausimas, kaip į tai reaguoja mokyklos bendruomenė, kokia yra vadovo pozicija.

Lekt. Astos Blandės tema “Kaip (su)kurti motyvuojančią mokyti aplinką?” kvietė dalyvaujančius susimąstyti, kokios sąlygos mokykloje motyvaciją prideda, o kokios atima; kokia yra demotyvuojanti aplinka. Akcentuota susitarimų svarba vadovo su mokytojais, mokytojo su tėvais ir/ar vaikais bendravime. A. Blandė pateikė praktinius patarimus-užduotis, kaip (su)kurti motyvuojančią mokyti aplinką, į kurią turi būti įtraukta visa mokyklos bendruomenė: vadovas, mokytojas, tėvai, vaikas. Leidyklos „Šviesa“ produkto vadovas Virginijus Urbonas ir „Šviesa“ metodinės  ugdymo grupės vadovė Lina Virozerovienė supažindino su jau parengtais bei numatomais edukaciniais sprendimais-vadovėliais priešmokykliniam ugdymui, pradinio ugdymo 1 klasei, 5 ir 9 klasėms. Lektoriai atkreipė dėmesį į tai, kas mokinius motyvuoja ugdymo procese: laisvė rinktis, netikėtumai, prasmė, laisvė kūrybai, socialinė įtaka ir sėkmė, pasiekimai. Naujuose vadovėliuose susipina senos tradicijos ir nauji sprendimai. Dr. Simonas Šabanovas supažindino konferencijos dalyvius su Vilniaus universiteto atliktu tyrimu „Švietimo kokybė: mokytojų, tėvų ir darbdavių lūkesčiai“, kuriame atsiskleidžia skirtingi ugdymo procese dalyvaujančiųjų požiūriai. Lekt. Milda Juonė apžvelgė kompetencijų ugdymo svarbą atnaujintame ugdymo turinyje: mažais žingsneliais ir nuosekliai. Lekt. Eglė Daunienė kalbėjo apie adaptyviąją lyderystę, vadovo ir mokytojų santykį, siekiant pokyčių ugdymo procese.

Konferencijoje pateikta praktinių patarimų, užduočių, kuriomis pavaduotoja ugdymui R. Grinskė ir etikos mokytoja E. Pilvinienė pasidalins metodinės dienos metu.

Informaciją parengė pavaduotoja ugdymui R. Grinskė ir etikos mokytoja E. Pilvinienė