Spalio 9 d. PUG vaikai lankėsi Jonavos krašto muziejuje, kur vyko edukacija „Medžio kultūra. Sukutis“. Edukatorė Rasa Kulytė-Libienė  supažindino  su medienos apdirbimo įrankiais, parodė senovinius medinius žaislus, su kuriais vaikai galėjo patys pažaisti. Vaikai dažais dekoravo medinius sukučius. Ši veikla visiems labai patiko.

Informaciją ir nuotraukas pateikė PUG mokytoja Jolita Žižienė

Kultūrinis ugdymas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą #tukstantmeciomokyklos #STEAM

Spalio 9-ąją dieną minima Pasaulinė Pašto diena. Spalio 2-6 dienomis trečių klasių mokiniai mokyklos bibliotekoje sužinojo, kaip buvo perduodama informacija iki rašto atsiradimo ir  pirmojo pašto ženklo  atsiradusio 1840 metais Jungtinėje Karalystėje, kaip mokesčio už siuntos pristatymą. Sužinoję, kokie bendri reikalavimai visame pasaulyje keliami pašto ženklui, patys mokiniai pabandė sukurti pašto ženklą pasirinkta temą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė bibliotekininkė Danguolė Žeglova

Spalio 3 d. 5a klasės (Kristinos Gricenko technologijų pamokos grupė), 5 d ir 3c klasių mokiniai vyko į integruotą pamoką už mokyklos ribų, Jonavos Šv. apaštalo Jono parapijoje. Vaikai su mokytojomis dalyvavo šv. Mišiose, skirtose šv. Pranciškaus, gyvūnų globėjo, dienai paminėti.

3c klasės mokytoja Odeta Balckienė, K. Gricenko (technologijų mokytoja) ir Irena Beinorienė bei Edita Pilvinienė (dorinio ugdymo mokytojos) prieš savaitę supažindino mokinius su šv. Pranciškaus Asyžiečio veikla bei skatino vaikus būti draugiškais gyvūnams.

Minėtos mokytojos su ugdomais mokiniais dalyvauja respublikiniame projekte-pilietinėje iniciatyvoje „Ūsuota laimė“. Šia veikla mokiniai raginami rūpintis ne tik savo augintiniais, bet ir gyvūnais, gyvenančiais prieglaudose. Taip pat ugdomas moksleivių pilietiškumas, iniciatyvumas, skatinama savanorystė ir kūrybiniai gebėjimai.

Informaciją pateikė I. Beinorienė, E. Pilvinienė, K. Gricenko ir O. Balckienė

Spalio 3 dieną progimnazijos pedagogų būrys po pamokų skubėjo į Jonavos kultūros centrą, kur vyko Mokytojo dienos šventinis paminėjimas. Būti mokytoju – kilnus, tačiau nelengvas kelias. Pedagogas – Žmogus plačiąja prasme, nes jis moko mažų žingsnelių meno. Džiaugtis kiekvieno mokinio pasiekimais, pastebėti esantį šalia ir ištiesti pagalbos ranką, dalintis tuo, kas neįkainojama – gerumu, šiluma, supratimu.

Į šventinę sceną Justino Vareikio progimnazijos pedagogai kilo ne kartą. Pradinio ugdymo mokytojos L.Šimonienė ir Č.Jakutavičienė buvo pasveikintos atidavusios pedagoginiam darbui 40 metų. Džiaugėmės pirmuosius metus pradinio ugdymo mokytoja dirbančia J.Balioniene. Šventės kulminacija tapo metų mokytojo nominacijos paskelbimas. Progimnazijos bendruomenė šiai nominacijai delegavo logopedę metodininkę E.Ruckienę.

Dėkojame progimnazijos direktorei Olgai Mediekšei už paskatinimą tikėti savimi ir niekada nenuleisti rankų. Šilti kolegų sveikinimai, nuoširdūs apkabinimai – tai, kas vienija mūsų bendruomenę, suteikia stiprybės ir tikėjimo tuo, ką darome.

Logopedė E.Ruckienė, pradinio ugdymo mokytoja L.Šimonienė

Spalio 2 d. mokykloje viešėjo VŠĮ „Drakoniuko teatras“, kuris PUG ir 1-4 klasių vaikams rodė spektaklį  "Kurmio Zigmo kelionė po pasaulį". Tai spektaklis vaikams, kuris smagiai supažindino su įvairiomis pasaulio šalimis. Senas kurmis Zigmas, prisiklausęs žvirblių čiauškėjimo apie platųjį pasaulį, sumanė susirasti sau geresnę šalį gyventi. Jis nusirausė į Japoniją, Argentiną, Vokietiją ir pas Amerikos indėnus, tačiau niekur nepritapo. Iš kai kurių vietų vos sveiką kailį išnešdamas vis liūdnesnis keliavo toliau, kol pagaliau sugrįžo į Lietuvą. Ir tik grįžęs namo suprato paprastą tiesą – visur gerai, bet namuose geriausia. Spektaklis ne tik nuotaikingai supažindino su įvairiomis šalimis, jų tradicijomis ir papročiais, bet ir ugdė patriotiškumą.

Vaikams šis spektaklis padarė didelį įspūdį ir sukėlė gerų emocijų. Su nekantrumu lauksime kitų spektakliukų.

Informaciją ir nuotraukas pateikė PUG mokytoja Jolita Žižienė ir pradinio ugdymo mokytoja Lidija Grižienė

Kultūrinis ugdymas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą #tukstantmeciomokyklos #STEAM