Viena šių dienų švietimo aktualijų – bendrojo lavinimo mokyklų pasirengimas iki 2024 m. priimti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių. Kiekvieno vaiko teisės į kokybišką ugdymą ir pagalbos užtikrinimas suprantamas kaip įtraukusis ugdymas. Tam turi būti pritaikyta ugdymo aplinka ir individualizuojamas ugdymo procesas.

Siekdama didinti įtrauktį, progimnazija prisijungė prie A. spektro mokyklų tinklo. Šio tinklo mokyklų tikslas – siekti autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo. A. spektro mokyklų tinklo veiklą koordinuoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (SRVKS). Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai turės galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, seminaruose. SRVKS teikia metodinę literatūrą bei informacinę, konsultacinę pagalbą. Balandžio 22 dieną progimnaziją pasiekė siunta – naujausia metodinė literatūra.

Taip pat mokyklai skirtas interaktyvus stalas. Iš valstybės ir Europos Sąjungos lėšų bendrojo ugdymo mokykloms nupirktos specialiosios mokymo priemonės  atrankos komisijos sprendimu skirtos mokykloms, kuriose bendrosios paskirties klasėse mokosi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Mūsų siekis – šalinti kliūtis individualių ugdymosi ypatumų turintiems mokiniams ugdytis kartu su savo bendraamžiais, t. y. ne ugdytinis prisitaiko prie mokyklos, o ugdymo įstaiga kuria tinkamas sąlygas įvairių poreikių turintiems mokiniams bei teikia reikalingą pagalbą.

Informaciją pateikė logopedė Edita Ruckienė

Balandžio 22 d. Justino Vareikio progimnazijos 6a ir 6e klasių mokinių komandos kartu su Jonavos Neries pagrindinės mokyklos šetokų komandomis dalyvavo nuotolinėje matematinėje popietėje „Skaitau, mąstau, skaičiuoju, atspėju“. Tai jau tradicija tapęs renginys - šiais metais susitikome vienuoliktą kartą. Šeštokai mintinai atliko  matematines užduotis bei žaidė viktorinoje. Jaukus ir šiltas nuotolinis susitikimas įkvėpė bei padrąsino mokinius dar labiau domėtis matematika.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja B. Pilipavičienė

Gerb. 1-4 kl. mokinių tėveliai,

 

Atnaujinta profilaktinio mokinių ir mokyklų darbuotojų testavimo tvarka:

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21. p. (aktuali redakcija nuo 2021 m. balandžio 26 d.), Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“, informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 26 d. Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą bus vykdomas nuotoliniu būdu arba mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti.

Prašome iki 2021 m. balandžio 26 d. susipažinti apie profilaktinio tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą Jums pateiktame „Sutikime dalyvauti vykdomame mokinių profilaktiniame tyrime ir periodiniame mokinių tyrime (tėvams)“.

Jei sutinkate dalyvauti profilaktiniame tyrime pasirašykite sutikimą ir Jūsų vaiko ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu būdu. Nesutinkančių dalyvauti profilaktiniame tyrime tėvų vaikams ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Direktorė  Olga Mediekšė

Balandžio 21 dieną 7e klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje edukacijoje "Užfiksuota šviesa – chemija ir fotografija".

Teorinėje dalyje lektorės supažindino mokinius su fotografijos istorija, o praktinėje dalyje moksleiviai pamatė, kaip vyksta cianotipijos procesas ir kaip gimsta analoginė fotografija.

Užsiėmimas padėjo mokiniams suprasti mokslo ir meno sąsajas ir parodė, kad  gamtos mokslai su menais taip pat turi bendrų dalykų ir, kad eksperimentavimas būdingas visoms mokslo ir meno sritims. Cyanotipijos procese jungiasi fotografija, tapyba ir chemija.

Trečioje užsiėmimo dalyje edukatorės mokinius susipažino ir pagrindiniais fotografijos išraiškos būdais.

Labai tikiuosi, kad po šio užsiėmimo fotografivimas įgaus kitokią prasmę ir mūsų fotografijos bus kur kas įdomesnės.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoka J. Stankaitienė

 

Balandžio 22 dieną 7e klasės mokiniai dalyvavo Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus A. Bielskio paskaitoje „Demokratoja ir jos kritikai“ . Šioje paskaitoje lektorius paprastai ir suprantamai mokiniams priminė, kada ir kur atsirado demokratija, kaip ji kito įvairiuose istoriniuose laikotarpiuose, kokia buvo Platono bei Sokrato įtaka demokratijos kūrime, kodėl šiandieną ne vienoje Europos valstybėje demokratija išgyvena krizę. 

7-oje klasėje visą antrą pusmetį mokiniai nagrinėja Antikinių civilizacijų istoriją. Tad ši paskaita buvo puikus priminimas, ką kiekvienas mokinys turėtų žinoti apie demokratiją.

Informaciją ir nuotrauką pateikė mokytoja J. Stankaitienė