Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2934 sprendimo „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2.8. punktu (pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai),

i n f o r m u o j u, kad nuo kovo 23 dienos

pailgintos darbo dienos grupę kontaktiniu būdu galės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1 klasių mokiniai.

Veiklos vyks:

PUG – 57 kabinete, auklėtojos Jolita Žižienė, Odeta Fedotovaitė;

1a – 76 kabinete, auklėtoja Ramunė Rugienė;

1b – 75 kabinete, auklėtoja Laimutė Graudinienė;

1c – 53 kabinete, auklėtojos Lina Antončikienė, Levutė Bradauskienė.

Direktorė  Olga Mediekšė

Kovo 22-25 d. progimnazijos pradinėse klasėse vyko piešinių konkursas „Saugus eismas kelyje“. Konkurse dalyvavo PUG, 1-4 klasių mokiniai ir progimnazijos socialinių partnerių l/d „Dobilas“ priešmokyklinės „Aitvarų“ grupės ugdytiniai. Konkurso tikslas buvo atkreipti eismo dalyvių dėmesį į saugaus eismo svarbą, skatinti visus eismo dalyvius keliuose ir gatvėse elgtis atsakingai, segėti saugos diržus, neviršyti leistino ir saugaus važiavimo greičio, būti atidiems kelyje, dėvėti atšvaitus. Klasių kolektyvai išrinko ir komisijai pateikė 48 piešinius.  Vertinimo komisija, atsižvelgdama į piešinių temos atskleidimą, idėjų originalumą, atlikimo techniką ir darbo estetiškumą, atrinko 15 piešinių ir jų autoriams skyrė prizines vietas. Džiugu, kad l/d „Dobilas“ „Aitvarų" grupės  ugdytiniai savo piešinių kūrybiškumu nenusileido progimnazijos pradinukams.

Už dalyvavimą konkurse klasių kolektyvai ir l/d „Dobilas“ ugdytinių grupė paskatinti padėkomis, o mokiniai ir ugdytiniai apdovanoti padėkomis ir saugaus eismo dovanėlėmis. Mokyklos 1-o aukšto foje surengta mokinių piešinių paroda. Dėkojame progimnazijos priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokytojoms bei l/d „Dobilas“ grupės „Aitvarų" auklėtojai Militai Čelkonienei už dalyvavimą konkurse.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Jadvyga Kulakauskienė

Progimnazijos biblioteką pasiekė architekto dr. N. Kitkausko knyga „Vilniaus arkikatedros požemiai“ ir istoriko, etnologo prof. L. Klimkos knyga „Vilniaus rotušė ir jos laikrodis“. Abi šios knygos skirtos UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams. Kviečiame su šiais aktualiais ir ilgą išliekamąją vertę turinčiais leidiniais susipažinti progimnazijos mokinius ir mokytojus.

Progimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja buvusiam mūsų mokyklos mokiniui ir 3a klasės mokinio Igno tėveliui Kęstučiui Macioniui, padovanojusiam šias vertingas knygas mūsų bibliotekai.

Jonavos Justino Vareikio progimnazija vykdydama OLWEUS patyčių prevencijos programą ir prisijungdama prie Vaikų linijos organizuojamos iniciatyvos „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021m.“ kviečia mokyklos bendruomenės narius atkreipti dėmesį į patyčių problemą.

Siekiant ugdyti pagarbius bei draugiškus tarpusavio santykius bei formuoti patyčioms nepalankias nuostatas, progimnazijos mokiniai įtraukti į bendras veiklas.

PUG ir 1-4 klasių mokiniai kūrė „Draugystės tortą“, o 5-8 klasių mokiniai – „Etiketo internetinėje erdvėje taisykles“.

Džiaugiamės mokinių dalyvavimu ir kūrybiškumu.

Informaciją pateikė švietimo pagalbos specialistai

2021m. kovo 26 dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėje dorinio ugdymo konferencijoje „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į teisą: laimės formulė“. Mūsų mokyklą atstovavo 7c klasės mokinės Monika Kumponaitė ir Melita Tauginaitė, kurios skaitė pranešimą „Aš – laimė“ (ruošė etikos mokytoja Edita Pilvinienė). 8d klasės mokinės Milana Grakalsytė ir Milita Mikalajūnaitė skaitė pranešimą „Laimės prieskoniai“ (ruošė tikybos mokytoja Irena Beinorienė). 7b klasės mokinė Goda Remeikaitė skaitė pranešimą apie Šventojo vaikų ir jaunimo globėjo Jono Don Bosk sukurtą „Šventumo kelią“ (ruošė tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė).

Ačiū visiems, konferencijoje dalyvavusiems mokiniams. Džiaugiamės jumis!

Informaciją ir nuotraukas pateikė tikybos mokytoja J. Bagdonavičienė