Rugsėjo 21 dieną 4b ir 4c klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis Zita Kožemiakiniene ir Neringa Butiene trečiadienio rytą pradėjo žygiu į Skarulių Šv. Onos bažnyčią, apie kurią mokėsi trečioje klasėje. Oras buvo puikus. Nors lietus ir norėjo pagąsdinti – nugalėjo saulė.

Jaunieji žygeiviai prisiminė ir pagerbė kunigus, kurie atidavė savo gyvybes už kitus. Jonavos Apaštalo Jokūbo bažnyčios zakristijonas Regimantas Tamelis papasakojo apie seniausią išlikusį bažnyčios altorių, apie bažnyčios atsiradimą ir jos saugojimą visus 400 metų. Mokiniai pakilo į choristams skirtą balkoną, kur pagiedojo giesmę ir, pabuvę bendrystėje, geros nuotaikos grįžo į mokyklą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja J. Bagdonavičienė

Rugsėjo 16 d. 7d klasės mokiniai dalyvavo klasės valandoje-susitikime su LR Seimo nariu E. Sabučiu. Seimo narys trumpai apžvelgė savo karjeros kelią nuo mokyklos suolo iki dabar. Mokiniai uždavė daug juos dominančių klausimų tiek apie politiko darbą ir asmeninį gyvenimą, tiek apie jo požiūrį į mokyklos gyvenimo aktualijas.

Klasės valanda kitoje aplinkoje – puiki proga paįvairinti mokyklinį gyvenimą. Dėkojame gerb. E. Sabučiui už pakvietimą atvykti į Seimo rūmus. Mes būtinai pasinaudosime šia galimybe ir plėsime savo pažintį su karjeros planavimo galimybėmis.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja V. Bersėnienė

Saulėtą rugsėjo 17 d. šeštadienio rytą Kauno krašto ir Marijampolės krašto skautai rinkosi prie Pyplių piliakalnio, Kačerginėje, nuo kurio atsiveria nuostabus kraštovaizdis: Nevėžio ir Nemuno santaka, o tolumoje matomas Raudondvaris. Susitikime dalyvavo apie 300 skautų! Tema “Laukinis ruduo” sufleravo, kad laukia įdomi programa. Visi skautai buvo suskirstyti pagal amžiaus grupes. Jie dalyvavo atitinkamose programose laukinių įgūdžių (stovyklų, žygių, vakaro, virtuvės, medžių ir saugumo) gebėjimų ir žinių patikrinimui bei įtvirtinimui. Kiekvieną sudaro 8 (aštuoni) lygmenys, reiškiantys, ką skautas turi žinoti ir gebėti atlikti pagal savo amžiaus grupę. Justino Vareikio draugovės skautai sužinojo arba įtvirtino žinias, kaip pasiekti tam tikrą įgūdžio lygį, pasitikrino, kur reikia tobulėti. Draugovės skautai gamino patiekalus, prisiminė, kaip padėti nudegusiam pirštą draugui, mokėsi, kaip ištempti tentą miške, kūrė laužą bei mokėsi būti laužavedžiu, susipažino su nuodingomis uogomis miške. Diena praėjo smagiai ir turiningai!

Lauksime, kada renginyje „Laukinis ruduo“ įgytomis žiniomis Justino Vareikio draugovės skautai pasidalins skautų būrelio metu.

Informaciją parengė skautų būrelio vadovė Edita Pilvinienė

 

Europos judumo savaitę 2022 Justino Vareikio progimnazija pradėjo rugsėjo 16 dieną minėdama Sveikatingumo ir turizmo dieną. 5-8 klasių mokiniai buvo užimti veiklomis, kurių tikslas – didinti motyvaciją, rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulėjimu, ugdyti socialinį emocinį sąmoningumą.

Mokiniai keliavo aplink tvenkinius, dalyvavo prieskonių laboratorijoje, šoko, kūrė sveiko patiekalo receptą, žaidė judrius žaidimus, dalinosi puikia nuotaika su kitais, kuri mokinius lydėjo visų veiklų metu.

                                                                                                          Renginio organizatoriai

Rugsėjo 14 dieną 4a ir 4b klasės mokiniai vyko į Anykščius. Ten dalyvavo Arklio muziejaus edukacijoje „Duonelė mūsų kasdieninė“. Vaikai sužinojo, kaip atkeliauja duonelė ant mūsų stalo, vaišinosi tradiciniais lietuviškais valgiais, patys išsikepė po duonos kepalėlį. Susipažino su audėjo ir kalvio amatais, apžiūrėjo arklių ir rogučių ekspoziciją. Užkopė į Laimės žiburį, prisiminė J. Biliūno kūrinius. O kokia ekskursija be pramogų! Drąsiausi išbandė vasaros rogučių trasą.
Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojos D. Puišienė ir Z. Kožemiakinienė