Vasario 29 dieną Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje įvyko protų mūšis „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“, skirtas Jonavos kraštui. Renginio tikslas – skatinti moksleivius domėtis gimtojo krašto, regiono istorija, geografija, gamta, gamtos paminklais, saugomomis teritorijomis, kultūros paveldo objektais, architektūriniai paminklais.

Sveikiname mokyklą atstovavusią 8b ir 8c klasių komandą (T. Sabutį, D. Petrulį, G. Malinauskaitę, Š. Sinkevičių, A. Davalgaitę, R. Dailidytę), užėmusią III vietą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė J. Stankaitienė

Sausio 30 dieną Jonavos Neries pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurso II etapas. Sulauktas respublikinės komisijos verdiktas labai nudžiugino. Paaiškėjo, kad du progimnazijos moksleiviai – Kotryna Tatarūnaitė (8a kl.) ir Gvidas Patapavičius (8c kl.) tapo nugalėtojais ir pateko į III-ąjį konkurso etapą, kuris vyks balandžio 24-25 dienomis Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje.

Sveikiname Kotryną ir Gvidą bei linkime jiems sėkmės paskutiniame konkurso etape!

Informaciją pateikė mokytoja J. Skamaročienė

Vasario 12 dieną Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje vyko rajoninė 5-8 klasių jaunųjų matematikų olimpiada. Džiaugiamės mūsų mokinių parodytais rezultatais: net devyni progimnazijos moksleiviai tapo olimpiados prizininkais.

5-ųjų klasių grupėje I vietą laimėjo Patricija Žukauskaitė (5b kl.), II vietą – Tauras Gudžiūnas (5b kl.), III vietą – Gabija Paulauskaitė (5b kl.).

6-ųjų klasių grupėje I vietą laimėjo Titas Kraniauskas (6c kl.).

7-ųjų klasių grupėje I vietą laimėjo Mindaugas Lisonka (7a kl.), II vietą – Ugnius Gudžiūnas (7a kl.).

8-ųjų klasių grupėje I vietą laimėjo Šarūnas Sinkevičius (8c kl.), III vietą – Greta Malinauskaitė (7b kl.), ir Dominykas Petrutis (7b kl.).

Sveikiname nugalėtojus!

Informaciją pateikė mokytoja S. Rancaitė

Vasario 26 d. Justino Vareikio progimnazija kartu su Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru jau antrus metus iš eilės kvietė šeimas į sveikatingumo ir sporto šeimų varžytuves. Įvaisiusias užduotis šeimos rengė Justino Vareikio progimnazijos pedagogai, kuriems varžytuvių metu padėjo gausus būrys vyresniųjų klasių mokinių. Kiekvienoje užduočių stotelėje, šeimų komandos buvo vertinamos balais ir susumavus rezultatus paaiškėjo, jog lyderiais tapo ir pirmą vietą laimėjo Plukų šeima, surinkusi 28 balus. Įnirtinga kova vyko dėl antros ir trečios vietų, nes dvi šeimos buvo surinkusios vienodą skaičių balų – po 26. Po papildomos užduoties šeimoms, antra vieta skirta Butvilų šeimai, trečia vieta – Mickevičių šeimai.

Informaciją ir nuotraukas pateikė visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Gaižauskienė

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pedagogų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandyme. Mokykla - viena iš keturių respublikos švietimo įstaigų, laimėjusių atranką specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Į ugdymosi procesą buvo integruojamas bei taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai skaitmeninė įtraukiojo ugdymo programa, padedanti užkirsti kelią kalbos sutrikimams ir mokymosi sunkumams bei įveikti jau esančius.

Inovacijos išbandymą koordinavo progimnazijos direktorė Olga Mediekšė. Inovacijos išbandymą vykdė logopedė Edita Ruckienė, specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė, pradinio ugdymo mokytojos Irena Šmorgūnienė ir Jūratė Smailienė.

Su EDUSENSUS programų rinkiniu buvo dirbama 2019 m. spalio mėn. - 2020 m. vasario mėn. Programų rinkinio naudą pažymėjo visi inovacijos išbandymo komandos nariai – tiek švietimo pagalbos specialistai, tiek mokytojai. EDUSENSUS užduotys buvo pritaikytos sutrikusių funkcijų lavinimui logopedinėse pratybose bei specialiosiose pamokose, ugdymosi procese bendrojo lavinimo klasėje muzikos, kūno kultūros, lietuvių kalbos pamokose, taip pat ugdant mokinius, patiriančius mokymosi sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba gyvenančius kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje. Galimybė atlikti mokinio gebėjimų vertinimą padėjo sukonkretinti pagalbos kryptis, tikslus ir uždavinius. Visi pedagogai teigė, kad užduotys didina mokymosi motyvaciją, programa naudojama kaip motyvavimo priemonė. Teigiamai apie užduotis atsiliepė ir mokiniai. Jiems buvo pateiktas klausimas, ar patinka šios užduotys ir kodėl. Atsakymai apie EDUSENSUS užduotis: “linksma”, “įdomūs pratimai”, “išmoksti atidžiai klausytis”, “patiko tarti garsus ir žodžius”, “tarti garsą įdomu”, “ten yra spalvos, linksmiau, negu paprastai klasėje”, “patinka, kad užduotys su muzika”, “reikia pasukti galvą”. Atlikdami užduotis mokiniai lavino gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis – kompiuterio pele ir klaviatūra, interaktyvia lenta. Užduočių vaizdumas, aiški struktūra daro jas suprantamas ir prieinamas įvairių sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat ir turintiems autizmo spektro bei intelekto sutrikimą.

EDUSENSUS programų rinkinio taikymas padėjo atliepti įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo poreikius, padėjo pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pritaikyti ir individualizuoti ugdymo turinį mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei integruoti į ugdymosi procesą skaitmeninius mokymosi išteklius.

Informaciją pateikė logopedė Edita Ruckienė