Rugsėjo I-ąją savaitę progimnazijos aštuntokai budėjo prie mokyklos esančiose pėsčiųjų perėjose. Šios akcijos tikslas – priminti vairuotojams, kad saugiai vairuotų prie pėsčiųjų perėjų, šviesti progimnazijos bendruomenės narius bei užtikrinti saugų mažųjų kelią į mokyklą. Pamokėles apie saugumą tęsė Jonavos policijos bendruomenės pareigūnės Jelena Pališkienė ir Jūratė Pašvenskienė. Viešnios papasakojo pirmokams apie saugumo reikalavimus sėdint automobilyje, priminė saugaus eismo taisykles, mokiniai pasikartojo, kaip elgtis tamsiu paros metus. O kad mokiniai kasdien būtų saugūs, pareigūnės padovanojo po atšvaitą.

Informaciją pateikė mokytoja Jadvyga Kulakauskienė

Miela progimnazijos bendruomene,

dalinamės Lietuvos transporto saugos administracijos priežiūros departamento parengta informacija apie saugų mokinių atvykimą į mokyklą ir grįžimą į namus.
Išlikime budrūs, kalbėkime apie saugumą kelyje su savo vaikais!
 
 

Rugsėjo 4-9 dienomis progimnazijos anglų kalbos mokytojos Vida Bersėnienė ir Renata Kuklierienė dalyvauja Erasmus+ programos kursuose „Diferencijuotas mokymas: geriausias mokymasis visiems“ – (“Differentiated Teaching: Maximizing Learning for All”) Graikijoje, Korfu saloje. Mokymuose dalyvės tobulina teorinius ir praktinius įgūdžius planuojant ir įgyvendinant diferencijuoto mokymo užduotis mokiniams.

Rugsėjis – štai kur nuostabus metas! Jau nebėra vasaros, bet dar nėra ir tikro rudens. O rugsėjo 1-oji – šviesioji įžanga į didįjį susikaupimą prie knygų. Tą dieną mes visi išleidžiame, palydime arba patys išeiname... į MOKYKLĄ...

Šių metų Justino Vareikio progimnazijos šventės simbolis – kelionė dangaus platybėmis – juk žvelgdamas į dangų, žmogus jaučia laisvę, trokšta pažinimo, kasdien stebi praskrendančių debesų šokį, svajoja. Mokyklos Direktorė Olga Mediekšė, aktų salėje sveikindama priešmokyklinės ugdymo grupės vaikus, pirmokus ir penktokus, mūsų mažiausiems linkėjo, kad pirmas žingsnis, pirmas ištartas žodis būtų visų aštuonerių metų bendravimo esmė, išmokti bendradarbiauti, skaityti, rašyti, skaičiuoti, šokti, dainuoti, gerbti, mylėti ir klausyti; penktokams – mylėti savo mokyklą, kaip ją mylime visi, mokytis laikytis susitarimų, priprasti prie naujos tvarkos, susikaupimo, rimties, gebėti viską išgirsti, pagarbos sau ir kitiems! Direktorė pristatė šventės svečią, Kauno apskrities vaikų teisių apsaugos Jonavos rajone patarėją Elegilų Laimikį. Svečias padėkojo už pakvietimą, gražią šventę, gėles, nuotaiką, šypsenas, emocijas, džiaugėsi, kad ypatingo žavesio ir prasmės rugsėjo 1-ajai visada suteikia mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Linkėjo būti darbštiems, kūrybingiems, nepamiršti, kad svarbiausia pareiga mokykloje – mokytis. O 2-4, 6-8 klasių mokiniams Mokslo ir žinių dienos šventė vyko kabinetuose, kur jų laukė auklėtojos.

Šventės dalyvius sveikino 2a, 2c klasės dainininkai, 4b klasės šokėjai, 7a klasės mokinė Elvija Balkutė. Aštuntokai ir mokinių tarybos atstovai visiems mažiesiems draugams linkėjo kuo greičiau pajusti, kad mokykla yra ir jų namai, negailėjo patarimų, kvietė drąsiai žengti pažinimo keliu!

Auginkime sparnus, skraidykime po mokslo planetą, mokykimės skristi aukštai ir drąsiai, patirkime pažinimo džiaugsmą! Gražaus ir prasmingo skrydžio!

Informaciją pateikė mokytoja Daivutė Kloniūnienė

2023-06-01 iki 2024-11-30 Jonavos Justino Vareikio progimnazija vykdys programos „Erasmus+“ projektą „Šiuolaikiniai mokymosi metodai kiekvienam“ – „Modern learning approaches for each“ (2023-1-LT01-KA122-SCH-000129263). Projekto trukmė 18 mėn., dotacijos suma – 38 420 eur.

Projekto tikslai:

 • tobulinti mokytojų kompetencijas, įgyti praktinių, klasėje reikalingų žinių kiekvieno mokinio mokymosi kliūčių įveikai.
 • gilinti suvokimą apie integruotą patyriminį mokymąsi, išnaudojant STEAM ugdymo galimybes;
 • praplėsti žinias apie STEAM integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą galimybes;
 • plėtoti progimnazijos pedagogų komunikavimo anglų kalba kompetencijas, skaitmeninius įgūdžius ir tarptautinį bendradarbiavimą;
 • stebėti kitų šalių ugdymo procesą, semtis patirties bei dalintis savo gerąja patirtimi su užsienio šalių pedagogais.

Planuojama, kad projekto metu 11 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje ir 9 pedagogai dalyvaus darbo stebėjimo vizituose užsienio mokyklose.

Mobilumo veiklos

Progimnazijos pedagogai dalyvaus šiuose mokymuose:

 • „Tarpkultūrinis mokymasis ir kultūrinė įvairovė švietime“
 • „Mokymasis ir mokymas naudojant STEAM ugdymo metodus“
 • „Diferencijuotas mokymas: geriausias mokymasis visiems“
 • „IKT ir naujųjų technologijų integravimas į ugdymo(si) procesą“
 • Anglų kalbos kursai

Kitos veiklos:

 • Darbo stebėjimas 3-ose užsienio mokyklose
 • Kolegų ir mokinių iš užsienio mokyklų priėmimas progimnazijoje
 • Sklaida, mokymų organizavimas progimnazijos bei rajono pedagogams.

Projekto vykdymo darbo grupė:

 • Jurgita Skamaročienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir vokiečių k. mokytoja, – projekto koordinatorė, už projekto biudžetą ir ataskaitų parengimą atsakingas asmuo;
 • Vida Bersėnienė ir Renata Kuklierienė, anglų k. mokytojos, – projekto logistiniai ir darbo stebėjimo vizitų kitų šalių mokyklose klausimai;
 • Loreta Kazlauskienė, lietuvių k. mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė, – metodinės medžiagos banko kaupimas, ataskaitų rengimas;
 • Edita Pilvinienė, etikos mokytoja, ir Laurynas Gailius, geografijos mokytojas, – informacijos sklaida, projekto vaizdo medžiagos archyvavimas.