Nuo spalio mėnesio progimnazijoje tęsiame „Metų klasės“ rinkimus. Rinkimuose dalyvauja 5-8 klasių kolektyvai. „Metų klasės“ rinkimo tikslas: skatinti mokinių asmeninę iniciatyvą, saviraišką bei gebėjimą kūrybiškai spręsti formalioje ir neformalioje aplinkoje iškylančias problemas, ugdyti pozityvias vertybines nuostatas. Nuo spalio iki gegužės mėnesio bus skaičiuojami klasių surinkti taškai (pagal „Metų klasės“ rinkimo tvarką) ir skelbiami tarpiniai rezultatai. Gegužės mėnesį susumavus visus rezultatus, viena iš klasių, daugiausiai taškų surinkusi, bus apdovanota „Metų klasės“ nominacija.

Suskaičiavus spalio mėnesio taškus paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko 5b klasė. Sveikiname juos. Ne daug nuo jų atsilieka ir 5a klasė.

„Metų klasės“ tarpiniai rezultatai skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę, I aukšto stende, prie 18 kabineto.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Šių metų lapkričio 5 dieną Justino Vareikio progimnazijoje vyko susitikimas su Senamiesčio ir J.Ralio gimnazijų mokytojais. Aptarėme dalykų programų ir mokytojų reikalavimų dermę, žengiant į gimnaziją. Dirbome atskirose sekcijose.

Lietuvių kalbos mokytojai pristatė NMPP rezultatus, bendrųjų programų gaires, mokymosi pasiekimus, baigus 8 klasę. Gimnazijų mokytojos pasidžiaugė, jog mokiniai gerai išmokyti elementarios rašinio struktūros, įpratinti skaityti knygas. Labai aktuali raštingumo problema, bet ji egzistuoja visoje Lietuvoje. Mokytojos pasidalino patirtimi, kokiais būdais šią problemą bandome spręsti.

Progimnazijos anglų kalbos mokytojos kolegėms iš dviejų Jonavos miesto gimnazijų trumpai pristatė savo darbo metodikas kalbėjimo, rašymo ir kalbos vartojimo srityse. Gimnazijų anglų kalbos mokytojos dėkojo už gerai paruoštus mokinius ir pasidalino savo įžvalgomis ir patirtimi.

Matematikos mokytojai aptarė vertinimo tvarką. Buvo labai malonu klausyti gražių atsiliepimų apie mokinius, kurie išmokyti mokinio elgesio taisyklių ir jų laikosi. Matematikos mokytojos nusprendė, kad gegužės pabaigoje gimnazijų mokytojos paruoš kontrolinį darbą, kurį aptars kitą rudenį. 

Mums rūpi progimnazijos mokinių tolimesnis kelias. Norisi, jog žinios būtų tvirtos. Manome, kad tokie susitikimai tiesia tiltus tarp mokyklų. Popietė visus džiugino savo nuoširdžia, šilta atmosfera, konstruktyvumu.

Informaciją pateikė mokytoja L. Kazkauskienė

Nuotraukas pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Jakovlevienė

Spalio mėn. 1c ir 1e mokiniai dalyvavo „Olimpinio mėnesio“ projekte. Projekto tikslas: bendradarbiaujant su pedagogais, padėti pradinukams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip įtraukią, linksmą ir naudingą veiklą. Projekto organizatoriai siūlydami mėnesio planą ir pateikdami medžiagą bei užduotis, kvietė kartu ir skatino pradinukus bei jų tėvelius daugiau judėti, sveikiau maitintis, praleisti mažiau laiko prie ekranų, atkreipti dėmesį į vaikų gerovę, potyrius, emocijas.

Pedagogai gavo rekomendacinio pobūdžio užduotis, kurias kartu su vaikais vykdė klasėse ir už jų ribų, skyrė užduotis savaitgaliams, taip siekiant įtraukti tėvus į ugdymo procesą. Olimpinis mėnuo suteikė žinių, naujų įgūdžių ir teigiamų emocijų, o sveikos gyvensenos užduotis ir fizinio aktyvumo pratimus atlikinėsime ir po projekto.Dėkojame tėveliams, prisidėjusiems prie Olimpinio mėnesio projekto.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja J. Smailienė

Spalio 25 d. mokykloje vyko pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“. Jos tikslas - ne tik supažindinti mokinius su Konstitucijoje deklaruojamomis nuostatomis, bet ir formuoti deramą mokinių supratimą bei požiūrį į pagrindinį šalies įstatymą, skatinti mokinius aktyviai veikti ir išsakyti savo pilietinę poziciją.

Džiaugiamės 5-6, 7a klasės mokiniais, aktyviai dalyvavusiais renginyje.

Informaciją pateikė mokytoja J. Stankaitienė

Nuotraukas pateikė mokytoja D. Vilkelienė

 

Spalio 25 d. 8b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Nacionalinį Kauno Dramos teatrą. Apsilankėme teatro salėse, grimo kambaryje, siuvykloje, butaforijos dirbtuvėse, kuriose gimsta spektaklių dekoracijos ir patys įvairiausi spektaklyje naudojami daiktai. Ekskursijos metu sužinojome įdomią šio teatro istoriją, išgirdome atsakymus į mums rūpimus klausimus.

Spektalio „Lė-kiau-lė-kiau“ herojai privertė susimąstyti apie iššūkius, su kuriais susiduria šiandienos paauglys, trokštantis būti išklausytas ir suprastas.  

Informaciją pateikė mokytoja V. Bersėnienė

Nuotraukas pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Jakovlevienė