Skautų draugovė

 

Jau devintus metus mokykloje kiekvieną savaitę susirenka oranžiniais, geltonais bei vyšniniais kaklaraiščiais pasipuošę skautai, kurie – tarsi viena didelė šeima. Kodėl šeima? Nes drauge mokosi, žaidžia, keliauja, stovyklauja įvairaus amžiaus vaikai: nuo septynmečių iki šešiolikmečių. Tad vyresnieji rūpinasi jaunesniaisiais, jiems padeda, globoja, o kartais ir paneša, kai mažos kojelės pavargsta eiti.

Visų amžiaus grupių skautai kiekvienais metais tobulėja, stengiasi įgyti patirties skautiškoje veikloje, nepamiršdami skautų šūkio „Dievui, Tėvynei, Artimui“ ir 10-ies skautų priesakų. O skautų pošūkis – „Budėk“ – skatina skautą būti budriu ir pasiruošusiu pagelbėti kitiems.

Labai svarbūs mūsų veikloje ir tėveliai, kurie geranoriškai padeda išvykų, stovyklų metu, padeda organizuojant veiklą. Mes jiems labai dėkingi už visokeriopą pagalbą.

Šiuo metu skautų užsiėmimus lanko 35 skautai (2-8 klasių mokiniai). Užsiėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį nuo 13.00 val. iki 14.40 val. 40 kabinete.

Justino Vareikio skautų draugovė susikūrė 2008-ųjų metų rugsėjo mėn. Draugovė priklauso Kauno krašto Šventosios tuntui ir veikia pagal Lietuvos skautijos įstatus.

Skautų programos turinys paremtas Lietuvos skautijos veiklos programa, kuri yra pritaikyta skirtingoms vaikų ir paauglių grupėms, jaunimo poreikiams bei išbandyta visame pasaulyje. Svarbiausias skautų organizacijos veiklos metodas yra mokymasis per veiklą ir patyrimą. Moksleiviams sudaromos sąlygos mokytis išgyventi gamtoje, išbandyti save, nagrinėti įvairias problemas, organizuoti veiklą, vadovauti, gebėti prisitaikyti prie bet kokių gyvenimo sąlygų.

Skautų organizacijos tikslas – ugdyti jaunus žmones dorus, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikus, sąmoningus ir naudingus piliečius savo Tėvynei. Skautų pagrindinė idėja atsispindi šūkyje „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

Skautų organizacijos veikla integruota į mokyklos veiklą: papildomą ugdymą mokykloje, išvykas, renginius mokykloje, mieste, šalyje, stovyklas.

Justino Vareikio skautų draugovės vadovė – Jurgita Skamaročienė.


27795-skautai1-png 31578-skautai2-png

10050-skautai5-png

24277-skautai6-png