MOKINIŲ SĄSIUVINIŲ TVARKOS REIKALAVIMAI

 

  1. Viršelyje užrašomas mokyklos  pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis.
  2. Užsienio kalbai skirtų sąsiuvinių antraštės užrašomos ta kalba, kuria dėstomas dalykas.

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos

VII a kl. mokinio Jono Vilimo

gamtos pažinimo darbai

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos

VII a kl. mokinio Jono Vilimo

matematikos rašomieji darbai

 

DATOS RAŠYMO VARIANTAI

 

Data rašoma trumpuoju būdu:

2020 - 09 - 16

Data gali būti rašoma ilguoju būdu:

2020 m. rugsėjo 16 d.

 

LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS

 

Klaidingas pavyzdys

Taisyklingas variantas

Mokytojas, noriu paklausti.

Čia telpa daugiau šimto žmonių.

Ar darbas atitinka mokytojos nurodytiems reikalavimams?

Daugiausia dėmesio kreipiame pažangumui.

Skirsime daug lėšų teritorijos tvarkymui.

Mokiniai dažnai daro klaidas.

Atstovavo mokyklą.

Mokytojau, noriu paklausti.

Čia telpa daugiau kaip šimtas (daugiau negu šimtas) žmonių.

Ar darbas atitinka mokytojos nurodytus reikalavimus?

Daugiausia dėmesio kreipiame į pažangumą, skiriame pažangumui.

Skirsime daug lėšų teritorijai tvarkyti.

Mokiniai dažnai daro klaidų.

Atstovavo mokyklai.

 

NEVARTOTINI VERTINIAI

 

Didelis ačiū – labai ačiū, labai dėkoju

Išsireiškimas – posakis, pasakymas

Kaip taisyklė – paprastai, dažniausiai

Kažkodėl tai – kažkodėl, kažin kodėl

Neužilgo – netrukus, tuoj, greitai

Vesti save – elgtis

Eina kalba – kalbama, kalbame

Apmokymas – mokymas, išmokymas

Gautis – išeiti, atsitikti

Įjungti – įrašyti, įtraukti (į sąrašą)

Žinoti (kalbą) – mokėti

PRIELINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS

 

Klaidingas pavyzdys

Taisyklingas variantas

Pas jį temperatūra.

Paprašiau pas auklėtoją.

Reikia paklausti pas mokytoją.

Treniruotės vyksta triskart į savaitę.

Prie tokių sąlygų sunku dirbti.

Sėsiu už kompiuterio.

Jis turi temperatūros, karščio.

Paprašiau auklėtoją, auklėtojos.

Reikia paklausti mokytoją, mokytojo.

Treniruotės vyksta triskart per savaitę.

Tokiomis sąlygomis sunku dirbti.

Sėsiu prie kompiuterio.

 

KIRČIAVIMO KLAIDOS

 

Reikia įsidėmėti, kaip kirčiuoti kai kuriuos tam tikras priesagas turinčių daiktavardžių linksnius, pvz.:

-ektas: objèktas (objektù, objektè, objektùs), aspèktas, projèktas, efèktas;

-entas: oponeñtas (oponentù, oponentùs), argumeñtas, departameñtas, dokumeñtas, reglameñtas, momeñtas, parlameñtas;

-esas: procèsas (procesù, procesè, procesùs), progrèsas;

-etas: biudžètas (biudžetù, biudžetè, biudžetùs), komitètas;

-grafas: paragrãfas (paragrafù, paragrafè, paragrafùs);

-imas: sprendìmas (sprendimù, sprendimè, sprendimùs), pareiškìmas, susirinkìmas;

-ininkas: kariniñkas (karininkù, karininkùs), šaliniñkas, valdiniñkas;

-istas: specialìstas (specialistù, specialistùs);

-yva: perspektyvà (su perspektyvà, perspektyvàs), prerogatyvà, alternatyvà;

-metras: kilomètras (kilometrù, kilometrè, kilometrùs);

-ogas: dialògas (dialogù, dialogè, dialogùs), pedagògas, psichològas;

-olis; alkohòlis (alkoholiù), monopòlis;

-ūra: procedūrà (su procedūrà, procedūràs), kandidatūrà, diktatūrà.

Reikia vengti priešdėlinių veiksmažodžių kirčio atitraukimo, pvz.: pažeĩdžia (ne pàžeidžia);

pakeĩčia (ne pàkeičia); suteĩkia (ne sùteikia); nedraũdžia (ne nèdraudžia); nekeĩčia (ne nèkeičia) ir t. t.

Kalbėtojams nemažai problemų sukelia ir prieveiksmių kirčiavimas, pvz.: detaliaĩ (ne detãliai);

natūraliaĩ (ne natūrãliai); maksimaliaĩ (ne maksimãliai); minimaliaĩ (ne minimãliai); oficialiaĩ

(ne oficiãliai); realiaĩ (ne reãliai); aktyviaĩ (ne aktỹviai); objektyviaĩ (ne objektỹviai); absoliučiaĩ

(ne absoliùčiai) ir t. t.