2016 m. padėkos pareikštos 38 mokytojams ir 3 aplinkos darbuotojams.