„Eismo saugumas bendruomenėse 2017“

eTwinning - mokyklų partnerystė Europoje

Tarptautinis „Erasmus+“ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas “Take the e+Train”

Integruotas gamtos mokslų ir vokiečių kalbos projektas "Natur"

"Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra"

Kino edukacijos projektas „Kino klubas“

Olweus programa

„Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“

Projektas - akcija „Gražinkime mokyklą gėlėmis“

Projektas „Pirmokams skaitome visi“

„Sveikatiada”