Jolita Balionienė 

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 - 14.00

 

Valentina Šimulienė 

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 - 14.00

 

Indrė Jakutavičiūtė 

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 - 14.00

 

Aleksandra Grigoraš

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 - 14.00

 

Jurgita Jočenkaitė

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 - 10.00

 

Odeta Fedotovaitė

Darbo laikas:

Kasdien 10.00 - 12.00

 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, dalyvauti ugdymo ir/ar popamokinėje veikloje:

  • padeda mokiniui orientuotis aplinkoje, susitvarkyti, judėti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • dirba kartu su mokytoju pamokoje.

Svarbu: mokytojo padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.


Informacija atnaujinta 2021-09-28