Rigvita Kunevičienė – mokytojo padėjėja

Darbo laikas:

Pirmadienis 7.50 -  11.50, 12.50-13.50

Antradienis  7.50 – 9.50,  11.50 -12.50

Trečiadienis 8.50 -13.50

Ketvirtadienis 7.50 -11.50

Penktadienis 7.50 -10.50

 

Renata Kuklierienė – mokytojo padėjėja 

Darbo laikas:

Pirmadienis 7.45- 11.45

Antradienis 7.50 – 12.50

Trečiadienis 7.50- 8.50, 9.50 -11.50

Ketvirtadienis 7.50-12.50

Penktadienis 7.50-10.50

 

Lina Antončikienė – mokytojo padėjėja

 

Mokytojo padėjėjas padeda  savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Mokytojo padėjėjas:

  • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • Informuoja dalykų mokytojus apie pasiekimus;
  • Teikia informaciją vaikų, su kuriais dirbama, tėvams;
  • Mokytojo padėjėjas dirba savo kabinete arba kartu su dalyko mokytoju pamokoje.

 

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.


Informacija atnaujinta 2018-12-07