Šiandien mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai ir mokytojos prisijungė prie LR prezidento iniciatyvos bei mero kvietimo  paminėti 1863 m. sukilimo 160 metines.

Antros pamokos metu mokiniai sužinojo, kodėl sukilimo tikslai aktualūs ir šiandien. Žiūrėjo LŽS Šiaulių skyriaus, Nepriklausomų kūrėjų gildijos, bendradarbiaujant su Šiaulių "Aušros" muziejumi laidą.  Žinioms įtvirtinti, žaidė Kahoot žaidimą. Sužinojo sukilimo padarinius - ilgi lietuviškos spaudos draudimo metai.

Mūsų mokyklos bendruomenė - vieninga, pilietiškai brandi, padedanti mokiniams ugdytis pilietines vertybes – nepakantumą agresijai, meilę laisvei! Už jūsų ir mūsų laisvę!

Informaciją pateikė istorijos mokytoja I. Januškevičienė

Sausio 17 d. mūsų mokykloje vyko informacinis susitikimas su tarptautine NATO komanda. Susitikime, kuriame dalyvavo 8 klasių mokiniai, kariškiai iš Nyderlandų, Vokietijos, Čekijos pristatė NATO veiklas, kalbėjo apie dezinformacijos ir propagandos grėsmes. Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje, uždavė aibę klausimų, į kuriuos mielai atsakinėjo svečiai, šiuo metu tarnaujantys Rukloje. Po diskusijų mokiniai turėjo galimybę pasimatuoti karių uniformas, ekipuotę ir kitą įrangą.

Sausio 13 d. ryte mokyklos languose sušvito vienybės bei atminimo žvakutes.  Mokyklos bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 1991 m. sausio 13 d. Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komitetą žuvo 14 žmonių, šimtai buvo sužeista.

Begalinis Lietuvos žmonių tikėjimas, ryžtas  ir pasiaukojimas apgynė svarbiausią vertybę – laisvę.

Informaciją ir nuotraukas pateikė J. Stankaitienė, V. Ergardt, D. Zigmantienė

Jau 35 metus Betliejaus Taikos Ugnis keliauja iš Jeruzalės po visą pasaulį. 2022 metų Betliejaus Taikos ugnies šūkis „Dovanok šviesą – dovanok viltį“.

Justino Vareikio progimnazijos skautai palaiko tradiciją kasmet dalinti(s) Betliejaus Taikos Ugnį progimnazijos bendruomenėje. Skautai paskutinę savaitę iki didžiųjų metų švenčių Ugnimi dalinosi su Jonavos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis” nariais, Jonavos greitosios pagalbos medicinos stoties darbuotojais. Stotyje mokiniai susipažino artimiau su gydytojų ir paramedikų darbo ypatumais, galėjo pamatyti, kaip atrodo greitosios pagalbos automobilis iš arti. Skautai Betliejaus Taiko ugnele pasidalino su Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomene. Gruodžio 22 d. kartu su 5a klasės mokiniais bei lydinčia mokytoja I. Beinoriene dalyvavo Šv. Jono parapijos rytinėse mišiose, kur visi pasimeldė už taiką ir ramybę pasaulyje.

Justino Vareikio draugovės skautai vykdo neformaliojo švietimo programą „Skautauk, patirk, atrask (Jonavos r.)“. Dalindamiesi šviesa, skautai linki visai mokyklos bendruomenei taikos, gėrio, meilės, vilties ir vienybės.

Informaciją parengė skautų vadovė Edita Pilvinienė

Jau šeštus metus Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė dalyvavo socialinėje akcijoje „Kalėdų šviesa“. Seniems, vienišiems žmonėms dažnai daugiau nėra į ką atsiremti – tik į mūsų gerumą. Akcijos tikslas suvienyti visus norinčius padėti, juk nėra niekieno senelių. Gruodžio mėnesį mokiniai gamino kalėdinius atvirukus, rinko saldainius, rašė vardinius sveikinimus Jonavos globos namų seneliams.

Dėkojame progimnazijos bendruomenei už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą.

              Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Leonora Postaukienė, socialinė pedagogė Viktorija Ergardt