Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 m. m.

 

  1. Ugdymo proceso trukmė 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais:

Mokslo metai

Klasė

Ugdymo proceso trukmė

Ugdymo proceso trukmė

Pradžia

Pabaiga

Savaičių skaičius

Mokymosi dienų skaičius

2019–2020

1–4

2019-09-02

2020-06-05

35

175

5–8

2019-09-02

2020-06-19

37

185

2020–2021

1–4

2020-09-01

2021-06-10

35

175

5–8

2020-09-01

2021-06-16

37

185

  1. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Ugdymo procesas pagal Pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais, mokyklos direktoriaus 2009-08-24 įsakymas Nr. V-144:

12.1. pusmečių datos 1–4 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

D. d. sk.

2019–2020 m. m.

I pusmetis

2019-09-02

2020-01-17

87

II pusmetis

2020-01-20

2020-06-05

88

2020-2021 m. m.

I pusmetis

2020-09-01

2021-01-22

88

II pusmetis

2021-01-25

2021-06-10

87

12.2. pusmečių datos 5–8 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

D. d. sk.

2019–2020

I pusmetis

2019-09-02

2020-01-17

87

II pusmetis

2020-01-20

2020-06-19

98

2020–2021

I pusmetis

2020-09-01

2021-01-22

88

II pusmetis

2021-01-25

2021-06-16

97

  1. 1–8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Mokslo metai

Atostogos

2019–2020 m. m.

2020–2021 m. m.

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2019-12-31

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2020-03-13

2020-03-27

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros 1–4 kl.

2020-06-06

2020-08-31

2021-06-11

2021-08-31

Vasaros 5–8 kl.

2020-06-20

2020-08-31

2021-06-17

2021-08-31

  1. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) 1–8 klasėse 2019–2020 mokslo metais:

Pažintinė kultūrinė veikla

1–4 klasės

5–8 klasės

Mokslo ir žinių diena

2019-09-02

Menų diena ,,Kalėdos už lango“

2019-12-04

Kultūrinė išvyka „Pasitinkant Kalėdas“

2019 m. 12 mėn. 3 sav.

 

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų diena

„Šoku ir dainuoju Tau mano mylimas mieste“

2020-02-13

Žemės diena

 

2020-03-20

Sveikatingumo ir turizmo diena

2020-06-04

2020-06-16

Edukacinės ekskursijos 2 d.

2019 m. 9–10 mėn., 2020 m. 6 mėn.

2019 m. 9–10 mėn., 2020 m. 6 mėn.

Mokslo metų baigimo šventė

2019-06-09

2019-06-23

Iš viso dienų:

8

8

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) 1–8 klasėse 2020–2021 mokslo metais:

Pažintinė kultūrinė veikla

1–4 klasės

5–8 klasės

Mokslo ir žinių diena

2020-09-01, antradienį

Europos kalbų diena

2020-09-26,  šeštadienį

Kultūrinė išvyka į teatrą

2020 m.12 mėn.3 sav.

 

Klasės bendruomenės renginys

m. m. bėgyje, šeštadienį arba po pamokų

Lietuvių kalbos diena

2021-02-23, antradienį

Patriotiškos Kovo 11-osios eitynės

2021-03-11, šventinę dieną

Žemės diena ( šeštadienį)

 

2021-03-20, šeštadienį

Sveikatingumo ir turizmo  diena

2021-06-02, penktadienį

2021-06-14, pirmadienį

Karjeros diena (kl. tėvų darbovietėse)

m. m. bėgyje, šeštadienį arba po pamokų

Edukacinės ekskursijos 2 d.

2020 m. 9–10 mėn.,

2021 m. 6 mėn.

2020 m. 9–10 mėn.,

2021 m. 6 mėn.

Mokslo metų baigimo šventė

2021-06-10, ketvirtadienį

2021-06-16, trečiadienį

Iš viso dienų:

11

11  1. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 kl. – 35 min., 2–8 kl. – 45 min.
  2. Per dieną 1 klasėje vyksta ne daugiau kaip 5 pamokos, 2–4 kl. – ne daugiau kaip 6 pamokos, 5–8 kl. – ne daugiau kaip 7 pamokos. Į šį laiką neįskaičiuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas.
  3. Jeigu ugdymo procesas yra organizuojamas kitokia mokymosi forma (projektai, kūrybiniai darbai, didaktiniai žaidimai), nepertraukiamas mokymosi laikas gali būti koreguojamas, tačiau jo trukmė ne ilgesnė kaip 90 min.
  4. Numatytos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Visų pertraukų bendras laikas 1–4 kl. – ne mažiau kaip 70 min., 5–8 kl. – ne mažiau kaip 80 min. per dieną.            
  5. Pamokos pradedamos 8.00 valandą:

Pamokos Nr.

1 kl.

2–8 kl.

1

8.00–8.35

8.00–8.45

2

8.55–9.30

8.55–9.40

3

9.55–10.30

10.00–10.45

4

11.00–11.35

11.10–11.55

5

12.05–12.40

12.10–12.55

6

 

13.05–13.50

7

 

14.00–14.45

  


 Informacija atnaujinta 2021-04-19