Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. yra įgyvendinamas projektas „Mokinių įvairovei atvirų klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje“. Projektą vykdo Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Jonavos Justino Vareikio progimnazija. Projektas vykdomas įgyvendinant LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023-025 metų strateginio veiklos plano Švietimo programos (programos kodas – 12-003) priemonę Įgyvendinti įtraukųjį švietimą (priemonės kodas – 12-003-03-02-01).

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje sudaryta viena atvira klasė, kurioje kartu besimokantys įvairių ugdymosi poreikių vaikai gauna papildomą pagalbą (pritaikomas mokymo turinys, personalizuojamos užduotys, priemonės, pagalba). Šiam tikslui įgyvendinti įsteigta  0,5 etato antrojo mokytojo ir 1,0 etatas mokytojo padėjėjo.  Šių specialistų pagalba pagrindiniam mokytojui sudarytos sąlygos tinkamai įgyvendinti „mobiliosios įtraukties modelį“.  Šie specialistai pagal savo kompetencijas ir bendradarbiaudami tarpusavyje dalyvauja klasės mokinių ugdyme, t. y. antrasis mokytojas įgyvendina ugdomąsias veiklas pagal sutartas atsakomybes/teikia mokymosi pagalbą klasėje arba, esant poreikiui, dirba su mokinių grupe (pogrupiu), o mokytojo padėjėjas teikia mokytojo nustatytą mokymosi pagalbą mokiniams.

Šiuo projektu siekiama, kad pagerėtų bendras klasės mokinių pasiekimų lygis. Tikimasi, kad projekto pabaigoje ne mažiau kaip vienas klasės mokinys pasieks bent vienu laipteliu aukštesnį pasiekimų lygmenį.

Finansavimas- valstybės biudžeto asignavimai. Projekto vertė pagal finansavimo sutartį – 41 488,00 Eur.