Mes esame šešios Europos mokyklos iš Ispanijos, Graikijos, Lenkijos, Italijos, Slovakijos ir Lietuvos, kurios nusprendė susivienyti bendradarbiaudamos projekte „Take e+Train“. Pasirinkta traukinių tema, kuria norime susieti savo mokyklas, sužinoti apie mūsų skirtingas kultūras, apibūdinti Europos pilietybės koncepciją ir skatinti socialinę įtrauktį. Mes taip pat norime plėtoti ekologijos suvokimą bei sukurti sveiką ir saugų gyvenimo būdą mūsų bendruomenėse. Naudodamiesi naujomis technologijomis siekiame plėtoti savo mokinių akademinius, socialinius, kalbinius ir skaitmeninius įgūdžius, kurie leis jiems tapti būsimaisiais Europos piliečiais, galinčiais išgyventi nuolatinius socialinės aplinkos pokyčius.

Projekto tema: Traukinys, kaip viena ekologiškiausių transporto priemonių,  mus veža po skirtingas Europos šalis ir jungia skirtingas kultūras.

Projekto tikslai:

   - Apjungti mokyklas 6 skirtingose šalyse, įgyti žinių apie partnerių šalių kultūrą ir ugdyti tarpkultūrinį suvokimą.

   - Suprasti, ką reiškia būti Europos piliečiu, ugdant toleranciją, įtraukiant mokinius į  debatus pilietiškumo klausimais.

   - Ugdyti ekologijos suvokimą, sukurti sveiką ir saugų gyvenimo būdą mokyklų bendruomenėse.

   - Pagerinti mokinių akademinius, socialinius, kalbinius ir skaitmeninius įgūdžius.

   - Bendradarbiaujant ir dalijantis patirtimi pakelti mokytojų kompetencijos lygį.

Projekto partneriai: mokyklos iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Lenkijos  ir Slovakijos.

Projekto trukmė: 24 mėn. (2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.)

Projekto veiklos:

Geležinkelio trasos modeliavimas. Kiekviena mokykla partnerė sukonstruos dalį bėgių bei traukinio vagoną  ir papuoš jį savo šalies ypatumais.

Projekto logotipo ir talismano sukūrimas.

Bendro pasakojimo rašymas: du imigrantų (pabėgėlių) vaikai ir projekto talismanas keliauja po šalis partneres, susipažįsta su gamta, žmonėmis, papročiais, skirtingu gyvenimo būdu.

Dainų apie traukinį įrašymas į CD. Vaizdo pamokose mokiniai mokysis kitų šalių dainų ar eilėraščių. Kiekvienais metais bus mokomasi 3 šalių dainų. Bus skelbiamas konkursas CD viršelio dizainui sukurti.

Ekologinė kampanija:

   - Bus aptariamas traukinių ir kito visuomeninio transporto naudojimo visose partnerių mokyklose intensyvumas.

   - Eko-traukinio savaitė kiekvienoje mokykloje: įvairios veiklos ir mokymai apie  traukinių poveikį ekologijai.

   - Sukuriamas vienas skelbimas, skirtas informuoti visuomenę apie viešojo transporto naudojimo svarbą.

Projekto mobilumai:

   - 5 mokytojų susitikimai šalių partnerių mokyklose;

   - 3 susitikimai su mokiniais: po 4 mokinius ir 2 lydinčius mokytojus.

Projekto koordinatorė mokykloje - anglų kalbos mokytoja Vida Bersėnienė.
Daugiau apie projektą skaitykite: http://taketheetrain.eu/