2023-06-01 iki 2024-11-30 Jonavos Justino Vareikio progimnazija vykdys programos „Erasmus+“ projektą „Šiuolaikiniai mokymosi metodai kiekvienam“ – „Modern learning approaches for each“ (2023-1-LT01-KA122-SCH-000129263). Projekto trukmė 18 mėn., dotacijos suma – 38 420 eur.

 

Projekto tikslai:

 • tobulinti mokytojų kompetencijas, įgyti praktinių, klasėje reikalingų žinių kiekvieno mokinio mokymosi kliūčių įveikai.
 • gilinti suvokimą apie integruotą patyriminį mokymąsi, išnaudojant STEAM ugdymo galimybes;
 • praplėsti žinias apie STEAM integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą galimybes;
 • plėtoti progimnazijos pedagogų komunikavimo anglų kalba kompetencijas, skaitmeninius įgūdžius ir tarptautinį bendradarbiavimą;
 • stebėti kitų šalių ugdymo procesą, semtis patirties bei dalintis savo gerąja patirtimi su užsienio šalių pedagogais.

Planuojama, kad projekto metu 11 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje ir 9 pedagogai dalyvaus darbo stebėjimo vizituose užsienio mokyklose.

Mobilumo veiklos

Progimnazijos pedagogai dalyvaus šiuose mokymuose:

 • „Tarpkultūrinis mokymasis ir kultūrinė įvairovė švietime“
 • „Mokymasis ir mokymas naudojant STEAM ugdymo metodus“
 • „Diferencijuotas mokymas: geriausias mokymasis visiems“
 • „IKT ir naujųjų technologijų integravimas į ugdymo(si) procesą“
 • Anglų kalbos kursai

Kitos veiklos:

 • Darbo stebėjimas 3-ose užsienio mokyklose
 • Kolegų ir mokinių iš užsienio mokyklų priėmimas progimnazijoje
 • Sklaida, mokymų organizavimas progimnazijos bei rajono pedagogams.

Projekto vykdymo darbo grupė:

 • Jurgita Skamaročienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir vokiečių k. mokytoja, – projekto koordinatorė, už projekto biudžetą ir ataskaitų parengimą atsakingas asmuo;
 • Vida Bersėnienė ir Renata Kuklierienė, anglų k. mokytojos, – projekto logistiniai ir darbo stebėjimo vizitų kitų šalių mokyklose klausimai;
 • Loreta Kazlauskienė, lietuvių k. mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė, – metodinės medžiagos banko kaupimas, ataskaitų rengimas;
 • Edita Pilvinienė, etikos mokytoja, ir Laurynas Gailius, geografijos mokytojas, – informacijos sklaida, projekto vaizdo medžiagos archyvavimas.

 

Naujos patirtys Erasmus+ programos kursuose „Diferencijuotas mokymas: geriausias mokymasis visiems“ (lm.lt)

Erasmus+ projekto mokymai Italijoje (lm.lt)

Mokyklos mokytojai dalyvauja ERASMUS+ programoje (lm.lt)