Mūsų mokykla jau ketvirti metai dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurio tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusių kelyje skaičių.

Gruodžio 10, 12 dienomis vyko vienas iš konkursinių renginių – saugaus eismo viktorina 5-8 klasių mokiniams „Saugokime gyvybes keliuose“. Atkakliai rungėsi net 20 komandų. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie saugų pėsčiųjų ir dviratininkų elgesį kelyje, prisiminė jiems skirtas saugumo priemones, atliko praktines užduotis.

5 klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo 5f, II vietą – 5a , III vietą – 5b klasės komandos. 6 klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo 6b , II vietą – 6c , III vietą – 6d klasės komandos. 7-8 klasių mokinių tarpe stipriausia buvo ir I vietą laimėjo 7d klasės komanda, II vietą užėmė 8b klasės mokiniai, III vietą – 7c klasės komanda. Nugalėtojai gavo pagyrimo raštus, atšvaitus ir dovanėles.

Būkite saugūs keliuose!

Informaciją pateikė žmogaus saugos mokytoja L. Rockina

Nuotraukas pateikė soc. padagogė V. Ergardt, mokytoja L. Vidauskienė

2019-12-11 Justino Vareikio progimnazijoje vyko seminaras „Iššūkiai ir inovacijos ugdymo procese“, kurį organizavo ir vedė mokyklos pedagogai. Buvo parengta išsami programa, paruošti pranešimai. Mokytojai analizavo iššūkius, su kokiais susiduria šiuolaikinis ugdymas, dalinosi darbo patirtimi. Seminarą pradėjo pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė. Ji pristatė temą, lektorius, organizavo aktyvinančius, telkiančius komandą žaidimus. Pirmoje dalyje buvo pristatyti šeši pranešimai: „Dorovinių vertybių kaita Lietuvoje“ (Vida Lukoševičiūtė), „Kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių integraciją, vaikų lietuvių kalbos atskirtį ir padėti sėkmingai mokytis toliau“ (Česlova Jakutavičienė), „Inovacijų išbandymas specialiojo ugdymo procese“ (Edita Ruckienė, Lina Zajankauskienė), „Netradicinių priemonių panaudojimas fizinio ugdymo pamokose“ (Rigvita Kunevičienė), „Mokytojas, tėvai ir vaikas. Kas už ką atsakingas“ (Larisa Rockina), „Mokytojų kolegialus profesinis augimas ir pamokos kokybė“ (Loreta Kazlauskienė). Pirmos dalies pabaigoje mokytojai grupėse kūrė ir pristatė mūsų progimnazijos mokytojų profesinio augimo modelį. Po pertraukos darbas buvo tęsiamas kompiuterių klasėse. Kolegės Sigita Rancaitė, Diana Kizogian, Daivutė Kloniūnienė ir Laima Vidauskienė pristatė inovatyvias mokymo priemonės ir jų taikymą pamokose. Refleksija apibendrino seminaro darbą ir numatė gaires ateičiai. Mokyklos direktorė pasidžiaugė seminaru, išsakytomis įžvalgomis ir komandos sklandžiu darbu.

Mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė Loreta KIazlauskienė

Gruodžio 11 d. PUG vaikai lankėsi Jonavos krašto muziejuje, kur vyko edukacinė pamoka „Bitės liemuo, lino gelmuo“. Etnologė Rasa Kulytė-Libienė papasakojo apie bičių gyvenimą, jų gaminamus produktus ir naudą. Vaikai sužinojo apie vaško savybes. Patys liejo žvakutes iš vaško. Vaikams ši veikla labai patiko. Su nekantrumu lauksime kitų užsiėmimų krašto muziejuje.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja J. Žižienė

Gruodžio 6 d. Lietuvos sporto muziejuje vyko Kilniausio Kauno krašto kūno kultūros mokytojų pagerbimo šventė, kurioje buvo apdovanoti ir Jonavos rajono kūno kultūros mokytojai. Jonavos Justino Vareikio progimnazijai atstovavo mokytoja Rigvita Kunevičienė, kuri buvo apdovanota padėkos raštu ir atminimo medaliu.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja R. Kunevičienė