Šiais metais Justino Vareikio draugovės skautai priėmė iššūkį  dalyvauti LS Kauno krašto skautų stovykloje „Išlikimas“. Stovykla vyko Rumšiškių buities muziejaus teritorijoje, Mažojoje Lietuvoje. 

Mokyklos skautai kartu su naujais draugais iš Ukrainos kiekvieną dieną dalyvavo įvairiose programose, edukacijose. Jie kūrė vėliavas komandose, pynė apyrankes, šaudė iš lankų, dalyvavo savo pagamintų dirbinių mugėje, liejo žvakes, įveikė kliūčių ruožą, ėjo į naktinį žygį.

Stovyklos metu didžiausiu iššūkiu buvo lietus, tačiau skautai puikiai jį atlaikė. Jie žaidė žaidimus prie laužo, kepė zefyrus, dainavo dainas, dalinosi stovykloje patirtais įspūdžiais.

Vieną saulėtą dieną skautai dalyvavo žygyje po muziejaus teritoriją, kur aplankė Lietuvos regionus, lipo į malūną, klausėsi pasakojimų, kaip senovėje gyveno žmonės, kokia buvo jų buitis, kaip spaudžiamas linų sėmenų aliejus ir malami grūdai.

Džiaugiamės naujai įgyta patirtimi, bendryste ir mūsų progimnazijos mokinių užsidegimu augti skautybėje.

Iki susitikimo Jubiliejinėje skautų stovykloje „Tarp trijų vandenų“ 2023 m. vasarą!

Informaciją pateikė skautų draugovės vadovė Jurgita Skamaročienė ir Edita Pilvinienė

 

Birželio 20 dieną Justino Vareikio progimnazijoje dvelkė iškilminga rimtimi. Aštuntokų išleistuvės visada atneša pakilią, nostalgišką, kupiną apmąstymų nuotaiką. Šokio sūkurys, mokyklos himnas ir vedėjai skelbė šventės pradžią. Mokyklos direktorė Olga Mediekšė pakvietė susimąstyti apie laiką visomis prasmėmis. Ji pabrėžė, jog para turi tik 24 valandas, kurias reikia pragyventi prasmingai, nešvaistyti tuščiai. Direktorė įtaigiai, pateikdama pavyzdį iš savo studijų metų, skatino visko siekti pačiam, gerbti mokytoją, neprarasti savo vertybinio stuburo. Ji ragino mokinius pasikliauti tėvais, kurie bus jų svarbiausia atrama visada, nes kelias - tai ne tik atradimai, bet ir sunkumai, kuriuos reikia įveikti. Progimnazijos šeimininkė džiaugėsi mokinių pasiekimais, išskirdama lyderius, paminėdama jų nuveiktus darbus ir palinkėjo visiems sėkmės tolesniame kelyje. Klausydami direktorės kalbos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai jautė šios akimirkos svarbą.

 Šventę tęsė septintokų sveikinimas: akordeonu grojo 7d klasės mokinė Estela Kačegavičiūtė ir stebėjome sukurtą poetinį filmuką,, Justino Vareikio progimnazija“. Šiltą ir vaikiškai nuoširdų sveikinimo žodį tarė pirmokėliai, primindami aštuntokams, kokie jie buvo prieš aštuonerius metus. Nepaliko abejingų nei mokinių, nei tėvelių, nei mokytojų  skaidrės iš aštuntokų gyvenimo nuo penktos klasės iki aštuntos. Smagu buvo stebėti savo kelią mokykloje, bet ir graudu, kad jau laikas išeiti, palikti Justino Vareikio progimnaziją. O prieš aštuonerius metus mokykloje pasitiko pirmosios mokytojos: Asta Vaitkuvienė, Jadvyga Kulakauskienė, Leonarda Šimonienė, Jolita Skulčiuvienė, Eridana Tabūnienė, Asta Narkevičienė. Aštuntokai džaugsmingai pasitiko  savo mokytojas, kurios prisiminė  pirmuosius  mokinių žingsnius, linkėjo išlikti žmonėmis, nepamiršti mokyklos ir drąsiai eiti gyvenimo keliu. Mokyklos orkestras kūriniu ,,Melodija“ tarsi pratęsė nostalgišką prisiminimų nuotaiką.

Šventės vedėjai pakvietė mokyklos direktorę Olgą Mediekšę įteikti aštuntokams progimnazijos baigimo pažymėjimus. Taip pat buvo įteiktos ir padėkos už lyderystę, aktyvias veiklas progimnazijoje. Aštuntokai atsidėkojo daina, sukurtu filmu apie mokyklą ir gėlėmis mokytojams. Aštuntokų auklėtojos Daivutė Kloniūnienė, Ina Unčiurienė, Diana Kizogian, Larisa Rockina, Jūratė Stankaitienė linkėjo savo mokiniams ir toliau puoselėti išugdytą suvokimą, jog mokslas yra didžiausia vertybė,  siekti užsibrėžtų tikslų, turėti svajonių. Tėveliai išsakė daug gražių žodžių savo vaikams, mokytojams, kurie jų vaikus vedė išminties keliu, mokyklos administracijai, kurie rūpinosi jais. Sveikinimus papuošė 7e klasės mokinės Karinos Baltrukėnaitės muzikinis kūrinys. ,,Vaikystė jums suteikė sparnus. Skriskite iki dangaus, pasiekite žvaigždes ir jauskitės laimingi“,- linkėjo  vedėjai ir pakvietė aštuntokus ir jų auklėtojas atsisveikinimo dainai.  Nuskambėjus paskutiniams dainos akordams šventės vedėjai Saulė Kijanina ir Jurgis Kaminskas palinkėjo  sėkmės aštuntokams jų tolimesniame kelyje.  Šventė baigėsi, liko mintys, išsakytos joje ir metų, praleistų Justino Vareikio progimnazijoje, prisiminimai. Gero kelio jums, mieli aštuntokai.

Informaciją pateikė Loreta Kazlauskienė ir Lina Nekrošienė

 

Birželio 13-17 dienomis Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Laimingų vaikų kiemas“. Stovyklos tikslas – suteikti mokiniams galimybę aktyviai ir kūrybingai praleisti laisvalaikį, lavinti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.

Stovyklos metu vaikai žaidė komandinius žaidimus, užsiėmė kūrybine ir sportine veikla, dalyvavo edukacinėje pažintinėje veikloje „Jonavos alpakos“ bei edukacinėse išvykose „Vaikystės kiemas“ ir Anykščių „Safari parkas“. Tradiciškai paskutinę dieną kiekvienam mokiniui buvo padovanoti vardiniai stovyklos ženkleliai ir saldžios dovanėlės, prisiminimui vaikams buvo įteikti jų kūrybiniai darbeliai.

Dėkojame visiems stovyklos dalyviams bei vadovams. Linkime geros vasaros!

Padėka nuolatiniam rėmėjui Kęstučiui Macioniui už materialinę paramą, organizuojant prasmingą mokinių laisvalaikį.

Informaciją ir nuotraukas pateikė stovyklos organizatoriai

Gerb.tėveliai,

visi mokiniai ugdymo procese dalyvauja tik nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Nepasitikrinę sveikatos mokiniai negali dalyvauti fizinio ugdymo pamokose, nes nežinoma jų fizinio ugdymo grupė, mokykla negali užtikrinti kitų su jo sveikata susijusių sąlygų, tokių kaip pritaikytas maitinimas, pagalba savirūpai ir t.t.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ galioja visus metus nuo jo išdavimo datos. Nebūtina artėjant naujiems mokslo metams visiems vaikams pulti tikrintis sveikatos, jeigu nuo ankstesnio tikrinimosi nepraėjo vieneri metai. Taigi, jei sveikatos patikrinimas buvo atliktas gegužės mėnesį ir ESPBI IS užpildytas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, kitą patikrinimą vėl reikia planuotis kitų metų gegužės ar balandžio  mėnesiais. Taip šeimoms yra sudarytos galimybės visus metus joms patogiu laiku pasirūpinti vaiko sveikatos profilaktiniu patikrinimu. Rekomenduotume savo vaiko sveikata  susirūpinti anksčiau ir  nepalikti paskutinėms savaitėms, dar ir todėl, kad jei prireiktų specialistų konsultacijos, eilėje gali tekti laukti kelias savaites ar ilgiau.

Kasmetinė medikų apžiūra reikalinga tam, kad visapusiškai būtų patikrinta vaiko sveikata ir laiku pastebėtos galimos problemos. Šeimos gydytojas patikrinimo metu įvertina vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Radus pakitimų, pacientas yra siunčiamas pas gydytoją specialistą konsultacijai arba tyrimams. Gydytojas odontologas profilaktinio tyrimo metu patikrina vaiko dantų ir žandikaulių būklę ir, prireikus, skiria gydymą. Kartu tai puiki proga silantais padengti vaikų iki 14 metų krūminius dantis, taip juos apsaugant nuo karieso. Ši procedūra taip pat apmokama iš PSDF lėšų.

Jeigu nepasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui mokinio sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų  arba specialių gydytojų rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši informacija gydytojo  įrašoma į popierinę formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“ ir papildomai pateikiama mokyklos visuomenės sveikatos specialistui.

Jeigu mokiniui skirtas pritaikytas maitinimas ar reikalingas savirūpos planas mokykloje, prašome kreiptis į progimnazijojee dirbantį visuomenės sveikatos specialistą.

Visuomenės sveikatos specialistė Julija Giršienė

Didžiuodamasi būriu pirmūnų, kurių šiais mokslo metais net 145, progimnazija dovanojo jiems edukacinius užsiėmimus. 1-4 klasių pirmūnai dalyvavo netradicinėje robotikos pamokoje „Jaunojo išradėjo kelionė“, kuri paremta mokymųsi žaidžiant ir eksperimentuojant. Susipažinę su teorija, atidžiai išnagrinėję schemas bei brėžinius, jaunieji mokiniai konstravo ir programavo robotus – keliauninkus. Mokiniai buvo sužavėti savo sukonstruotais robotukais, o ypač daug džiaugsmo jiems suteikė robotų varžybos.

5–8 klasių pirmūnai ir „100 dešimtukų“ klubo nariai dalyvavo žaismingoje kultūrinėje edukacijoje „Robotika ir Japonijos kultūra“, kurios metu konstravo ir  programavo robotus – sumo imtynininkus, tobulino juos, dalyvavo robotų sumo imtynėse. Šypsenos, azartas, kūrybinis problemų sprendimas buvo nuolatinis mokinių palydovas edukacijos metu.

Šios robotikos edukacijos suteikė 1-8 klasių moksleiviams daug gerų emocijų, naujų patirčių, informatikos bei inžinerijos žinių, taip pat ugdė mokinių kūrybiškumą, gebėjimą spręsti problemas bei dirbti komandoje.