Spalio 23 - 24 dienomis mokykloje lankėsi vaikučiai iš darželių "Dobilas", "Žilvitis", "Lakštingalėlė" ir "Bitutė". Būsimi mokinukai susipažino su mokykla, stebėjo mokyklos dramos studijos spektaklį, lankėsi mokyklos bibliotekoje, kurioje susipažino su pasakiškais knygų veikėjais. Taip pat pabuvojo anglų kalbos pamokėlėje, eksperimentų laboratorijoje, muzikos šalyje bei su mokyklos skautais išmoko užrišti skautišką draugystės apyrankę. 

Informaciją pateikė mokytoja Jadvyga Kulakauskienė

Spalio 26 dieną PUG vaikučiai su tėveliais rinkosi į Rudenėlio šventę. Mažieji mokinukai deklamavo eilėraštukus apie rudens gėrybes, dainavo daineles, šoko ratelius. Tėveliai ne tik stebėjo šventę, bet ir kartu su vaikais atliko ratelį ,,Šokam šokam rateliu". Visus lydėjo pakili šventinė nuotaika. 

                                                Informaciją ir nuotraukas pateikė PUG mokytoja Jolita Žižienė

 

Š.m. spalio 27 d. mūsų mokyklos 4-7 kl. mokiniai buvo pakviesti dalyvauti kino edukacijos projekto „Kino busas“ filmų peržiūrose su diskusijomis, kurias moderavo režisierius Marat Sargsyan.

Šio projekto tikslas – skatinti mokinius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Kino busas“, puoselėja nekomercinį kiną ir skatina juo domėtis vaikus ir jaunimą.

Filmų peržiūrų metu mokiniai buvo supažindinti su kino menu, jo istorija, skatinami bei ugdomi meninio kino suvokimo.

Šiuo projektu siekiama didinti nekomercinio kino sklaidą Lietuvoje, supažindinant jaunuosius žiūrovus su lietuviškais bei pasaulyje pripažintais bei įvertintais filmais vaikams ir jaunimui.

Džiaugiamės turiningai praleistu laiku.

Informaciją parengė pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Spalio 20 d.  PUG ir pradinių klasių mokiniams vyko Karjeros ugdymo dienos renginiai. Klausydamiesi į mokyklą atvykusių Ruklos Mokomojo pulko atstovų, mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su karių kasdienybe ir kariškių profesijos ypatumais. Jonavos darbo biržoje PUG ir pirmų klasių mokiniams vyko viktorina apie profesijas. Antrokai  susipažino su ugniagesio  profesija, apžiūrėjo  priešgaisriniams darbams naudojamą techniką. Trečiokai, nuvykę į veterinarijos gydyklą „ Kabarga“,  daug sužinojo apie gyvūnų ligas ir jų gydymą. Ketvirtųjų klasių mokiniai  pabuvojo  UAB "Jonavos vandenys“. Visi mokiniai piešė piešinius tema “Mano svajonių profesija“.

Pradinukai dėkoja visiems, padėjusiems įgyti daugiau žinių apie įvairias profesijas.

Informaciją parengė pradinių klasių mokytojos Zita Kožemiakinienė ir Vita Kontrimavičienė

  

Spalio 19 d. progimnazijos 8a, 8b klasių mokiniai lietuvių k., rusų k. geografijos, chemijos, fizikos, žmogaus saugos ir kitų dalykų mokėsi Panevėžyje bei jo apylinkėse. Tą dieną jie aplankė Pašilių stumbryną, kur mokiniai galėjo gėrėtis stumbrais nuo dengtos pakylos - apžvalgos aikštelės. Tai unikali galimybė pamatyti stumbrus iš arti, stebėti kaip jie maitinasi. Po to jie aplankė „Lino“ muziejų Upytėje – tai galimybė susipažinti su senosiomis mūsų tautos tradicijomis bei amatais. Panevėžio lėlių vežimo teatre aštuntokai ne tik sužinojo, kaip gaminamos lėlės, bet ir patys tapo aktoriais, puikiai suvaidindami pasaką „Coliukė“. Paskutinioji pamoka vyko meninio stiklo studijoje, kur moksleiviai stebėjo, kaip gimsta meno dirbiniai iš stiklo.

Ši išvyka - tai pamokos kitaip, teigiamos emocijos, galimybė mokytis bendradarbiauti, ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas. Išvykoje mokiniai džiaugėsi ne tik galimybe pažinti, bet ir puikiomis  rudenėjančios gamtos spalvomis, kvapais, oru.

Parengė lietuvių k.mokytoja, 8a kl. auklėtoja Daivutė Kloniūnienė