Spalio 19 dieną 18 val. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje pasikalbėti apie pokyčius ugdymo įstaigoje, ugdymo(si) aktualijas, tėvų lūkesčius bei galimybes visiems augti kartu su vaikais, rinkosi klasių tėvų komitetų pirmininkai. Susirinkimo metu buvo akcentuojama bendradarbiavimo, bendrų susitarimų ir sklandžios trišalės (mokytojai – mokiniai – tėvai) komunikacijos svarba.

Džiaugiamės aktyvių tėvelių dalyvavimu mokyklos bendruomenės gyvenime.

Administracija

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, turės būti sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui ugdytis pagal poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo įstaigose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

2022 m. spalio 18 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokinių tėvai bei globėjai buvo pakviesti dalyvauti paskaitoje - diskusijoje „Įtraukusis ugdymas. Ypatingų poreikių mokinys klasėje“, kurią vedė psichologė Inga Jurevičiūtė ir specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė.

Paskaitos metu tėvams buvo suteikta informacija apie įtraukųjį ugdymą, švietimo pagalbos teikimą mokykloje, diskutuojama tolerancijos, priėmimo temomis, aptarti mokykloms, mokytojams ir tėvams kylantys iššūkiai einant įtraukiojo ugdymo link.

Džiaugiamės aktyviu tėvų dalyvavimu, pasidalinimu savo patirtimi ir nuomone, bei kviečiame ir toliau bendradarbiauti su mokykla.

Informaciją pateikė I. Jurevičiūtė ir L. Zajankauskienė, nuotraukas R. Grinskė

Spalio 14 d. 4c klasės mokiniai keliavo Didingosios istorijos keliu: Seredžius – Veliuona – Raudonės pilis – Panemunės pilis – Smalininkų senasis uostas.
Važiavome Jurbarko plentu Vilkijos link. Išlipome Seredžiuje, kur Nemuno – Dubysos santakoje stūkso besipuikuojantis XIII a. Palemono piliakalnis. Pilies, deja, čia jau nėra. Veliuonoje sustojame dar prie vieno piliakalnio - prie Gedimino kapo. Ten mus pasitiko kryžiuočių karys, vaidilutės. Aplankėme Veliuonos dvarą, kunigaikščio Vytauto leistą statyti bažnyčią. Pavažiavus tolėliau išniro iš raudonų plytų sumūryta Raudonės pilis, kurią supa parkas su tvenkiniais, alėjomis, didingais ąžuolais. Užlipome į pilies bokštą nuo kurio atsivėrė unikalus apylinkių, ypač Nemuno slėnio, reginys. Toliau aplankėme daugiau nei 400 metų istoriją skaičiuojančią Panemunės pilį. Jurbarke aplankėme milžinus. Kelionė baigėsi Smalininkų senajame uoste, kur galėjome gyvai pamatyti Lietuvos sienos ribą, knygnešių kelią.
Dėkojame tėveliams vykusiems kartu ir maitinusius mokinius šiltu plovu nuostabioje kelionėje.
Kelionės įspūdžius galite pamatyti paspaudus šią nuorodą.
Informaciją pateikė mokytoja N. Butienė

Spalio 14 dieną, kultūrinės kompetencijos savaitės metu, 6d ir 6e klasių mokiniams vyko edukacijos Kaune. Pirmoji edukacija „Problema – (ne)bėda“ vyko Kauno miesto kameriniame teatre. Pasinaudojant „forumo teatro“ metodu, sprendėme įvairias mokiniams ir paaugliams aktualias problemas, diskutavome. Antroji edukacija „Pasaulio gyvūnai“ vyko Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Edukacijoje sužinojome daug naujų, įdomių faktų apie gyvūnus iš visų žemynų, atlikome smagias praktines užduotis, dirbome komandose. Kelionėje autobusu ilsėjomės, juokiamės, diskutavome, dalinomės edukacijų įspūdžiais.

6d klasės mokinė Milita Grinevičiūtė

Nuotraukos auklėtojų S. Rancaitės ir R. Kuklierienės

Spalio 10-14 d. progimnazijoje vyko kultūrinės kompetencijos ugdymo savaitė. 5a klasės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros pamokos vyko progimnazijos bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rimkų filiale. Bibliotekininkė Neringa Banienė supažindino su erdve ir modernia bibliotekos aplinka. Mokiniai, dirbdami grupėse, atliko įtraukiančias veiklas: ieškojo lietuvių ir užsienio rašytojų, kurių pavardės prasideda jų pavardės pirma raide, knygų, kurių autoriai būtų iš Baltijos šalių, taip pat pasakų, kurių veikėjai yra gyvūnai, žiūrėjo filmuką ,,Knygos kelias‘‘, dalyvavo viktorinoje, laimėtojai dovanų gavo L.S. Christensen knygą ,,Hermanas‘‘.

Pamokos kitoje aplinkoje mokiniams labai patiko, praplėtė jų akiratį, žinias bei komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo ir socialinę kompetencijas.

Informaciją pateikė mokytoja D. Kizogian