Šių metų gruodžio 1 d. progimnazijoje vyko menų dienos „Kalėdos už lango“ veiklos, kurių tikslas – suburti 5-8 klasių mokinių moksleivius bendrai kūrybinei veiklai, ugdyti jų bendruomeniškumą ir meninius gebėjimus, papuošti progimnazijos erdves.

1-a ir 2-a pamokos buvo skirtos žibintų ir nykštukų gamybai. Dailės mokytoja Inga Naujokienė pateikė pavyzdžius, o mokiniai kartu su klasių auklėtojais šauniai pasidarbavo ir išradingai pagamintais žibintais bei nykštukais papuošė mokyklą. 3-os pamokos metu mokiniai mokėsi estetiškai supakuoti dovanas, kūrė atvirukus.

 Įdomi veikla 5, 6 ir 8 klasių laukė per 4-ą ir 5-ą pamokas. Mokiniai stebėjo filmą „Kalėdų giesmė“, kūrė dekoracijas progimnazijos bendruomenės miuziklui, karpė snaiges, puošė klases bei progimnazijos egles 1 aukšto fojė ir aktų salėje.

Tuo tarpu 7 klasių mokiniai aplankė vietos menininkių Vacytės Antanavičienės ir  Leokadijos Vilkienės parodas Jonavos krašto muziejuje, bendravo su kūrėjomis, susipažino su jų keramikos, odos ir vilnos darbais, pasižyminčiais moterų išradingumu, kruopštumu bei atspindinčiais jų kūrybos pilnatvę. Mokiniai ir auklėtojos dėkojo menininkėms už nuoširdų bendravimą, dalijimąsi savo pasaulėjauta su jaunąja karta ir padovanotas šiltas akimirkas.

Menų dienos kulminacija – virtualios realybės filmas „Angelų takais“, kuris pakvietė mokinius leistis į pažintinę kelionę su 60 lietuvių dailininko M.K. Čiurlionio paveikslų ir jo muzika. Stebimi vaizdai užbūrė jaunuosius žiūrovus, praturtino mokinių akiratį ir priartino prie originalių M. K. Čiurlionio paveikslų. Stebint filmą keitėsi įvairūs dailininko paveikslai: „Ramybė“, „Angelėliai“, „Aukuras“, „Angelas“, „Žinia“, „Saulė“ ir kiti.

Diena buvo įspūdinga, pilna emocijų, meninio polėkio ir kūrybinių minčių. Progimnazijos erdvės prisipildė Kalėdinės nuotaikos ir šilumos. Dėkojame dorinio, estetinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinei grupei už Menų dienos veiklų organizavimą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė muzikos mokytoja Ina Sipavičienė ir pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė

2022 m. lapkričio 29 dieną Jonavos „Neries” pagrindinėje mokykloje įvyko konferencija „Atraski Jonavą iš naujo”.

8d klasės mokinys Naglis Karaliūnas ir 6e kl. mokinė Ieva Kaminskaitė konferencijoje pristatė 2021 metais mokyklos 5-8 kl. mokinių (M. Svisčevskio,  J. Kaminsko, G. Bazevičiūtės, E. Jonaitytės, E. Vdovenko) ir mokytojų (I. Januškevičienės, J. Stankaitienės, L. Postaukienės, G. Kanapeckaitės, L. Nekrošienės) komandos kurtą filmuką, skirtą Skarulių Šv. Onos bažnyčios 400 metų jubiliejui.

Konferencijai mokinius ruošė istorijos mokytojos Irūna Januškevičienė ir Jūratė Stankaitienė.

Informaciją ir nuotraukas pateikė J. Stankaitienė

Kaip ir kasmet, lapkričio paskutinis ketvirtadienis, pakvietė poezijos mylėtojus į popietę „Nešu eilėraštį širdy“. Jauki žvakių šviesa ir aštuntokų Naglio, Emilijos, Jurgio, Saulės, Aistės ir Gertrūdos deklamuojami eilėraščio posmai atvėrė širdis ne tik poezijai, bet ir maloniam pokalbiui. Šeštokės Vakarės ir penktokės Ievos virpinamos gitaros ir kanklių stygos išskleidė prisiminimus ir  paleido klajoti po kabinetą įvairių poetų eiles. Buvo ir juoko, ir  ašarų, ir gilių minčių. Bet svarbiausia, liko labai gražus jausmas širdyje, su kuriuo ir išsiskirstėme, pasižadėję susitikti po metų jau jubiliejinėje -10-oje poezijos šventėje.

Informaciją parengė Danutė Cvilikienė

Vėl baigiasi metai. Lapkritis jau užleidžia vietą paskutiniam metų mėnesiui gruodžiui. Šis mėnuo atneša pasikeitimų ne tik gamtoje, bet ir į kiekvieno mūsų širdį. Kai dienos vis trumpėja, kai lauke vėjuota ir žvarbu, žmonės ilgisi jaukumo ir šilumos. Tada bendri suėjimai, vakarojimai sušildo sužvarbusias širdis, pripildydamos bendrumo jausmu.

Lapkričio 24 dieną Justino Vareikio progimnazijos 5 c klasės auklėtoja Jūratė, mokiniai ir tėvai nutarė surengti Kalėdinių vainikų pynimo popietę „Nupink Kalėdinį vainiką mokytojui“. Ši popietė ne tik suartino klasės bendruomenę, bet ir įprasmino atliktą darbą- šie Advento vainikėliai puoš mokytojų kabinetus.

Smagu, kai tėveliai kartu su savo vaikais noriai dalyvavo, leido laiką kartu, dalinosi patarimais, grožėjosi vienas kito nupintu vainiku.

Laukdami švenčių, visi kas savaitę uždekime po žvakelę, te šviesa ir ramybė sugrįžtą į mūsų širdis ir namus.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mama R. Vasiljevienė, 5c klasės auklėtoja J. Stankaitienė

Lapkričio 25 d. Justino Vareikio draugovės skautai rinkosi į Naktinę skautų laboratoriją mokykloje. Šį kartą prie skautiško renginio organizavimo prisidėjo patys skautai: pravedė susipažinimo žaidimus; pristatė pranešimus apie Lietuvos skautijos ženklą, WOSM simbolį, priminė skautiškus šūkius. Vaikai žaidė skautiškus žaidimus. Vėliau vadovės padėjo skautams atlikti bandymus. Mokiniai gamino naminę pastą bei lavą-lempą, kiek ji sukėlė emocijų!

Justino Vareikio draugovės skautai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programoje „Skautauk, patirk, atrask (Jonavos r.)“. Naktinėje skautų laboratorijoje vykdytomis  skautiškomis veiklomis ugdomos mokinių socialinė emocinė, komunikavimo bei pažinimo kompetencijos.

Informaciją parengė Justino Vareikio draugovės vadovė Edita Pilvinienė